English version of this page

Senterstyret

CEMO-styret er ei administrativ eining som møtast to gongar i året for å fokusere på strategiske- og kontrollfunksjonar og dessutan for å godkjenne budsjett, rekneskap og årsrapportar.

Noverande CEMO-styret i 2018. Foto: Rolf Vegar Olsen/UiO

CEMO-styret

Namn

Tilknyting

Rita E. Hvistendahl (leiar)

Instituttleiar, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

Ona Bø Wie

Instituttleiar, Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Ola Erstad

Instituttleiar, Institutt for pedagogikk, UiO

Fredrik Helland-Riise

Ansattrepresentant

Hawa Dia

Studentrepresentant

Fast sekretær er Øystein Andresen, og Sigrid Blömeke møter i kapasitet av å vere senterleiar.