English version of this page

Senterstyret

CEMO-styret er ei administrativ eining som møtast ca fire gongar i året for å fokusere på strategi og kontrollfunksjonar, godkjenne budsjett, rekneskap og årsrapportar.

CEMO-styret:

Dijana Tiplic (leiar), Instituttleiar, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

Ona Bø Wie, Instituttleiar, Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Tone Kvernbekk, Instituttleiar, Institutt for pedagogikk, UiO

Jarl Kleppe Kristensen, ansattrepresentant, CEMO

Sadaf Basharat, studentrepresentant

 

Fast sekretær er Gunnhild Nedberg Grønlid, og Sigrid Blömeke møter i kapasitet av å vere senterleiar.