Nye medlemmer til senterstyret høsten 2020

Høsten 2020 skal det oppnevnes ny studentrepresentant med vara til styret ved CEMO. Øvrige styremedlemmer skal ikke velges i 2020.

Studentrepresentanter oppnevnes av dekan etter forslag fra studentutvalget. Det gjennomføres ikke valg.

Styret ved CEMO består av fem medlemmer, og har følgende sammensetning:

  • Styreleder: Instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
  • Styremedlem: Instituttleder ved Institutt for pedagogikk
  • Styremedlem: Instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk
  • Styremedlem: En representant valgt av og blant de ansatte ved CEMO. Alle ansattgrupper utgjør en felles valgkrets
  • Styremedlem: En student

Det er kun representant for de ansatte til styret ved CEMO som velges etter gjeldende retningslinjer i UiO sitt valgreglement. Øvrige styremedlemmer tillegges styreverv i kraft av å inneha stilling som instituttleder ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

 

Publisert 5. aug. 2020 13:15 - Sist endra 5. aug. 2020 13:15