Kurs og seminar - nettkatalogen hvert semester fra våren 2018

Doktorgradsprogrammets opplæringsdel skal gi doktorgradskandidatene innsikt i sentrale vitenskapsteoretiske og etiske emner, i forskningsmetoder, og i et utvalg tematiske emner og teorier med relevans for kandidatens forskningstema.

Nettkatalogen ved UV samler forskerkurs i regi av fakultetet høst og vår. Vær oppmerksom på at nye kurs kan legges ut i nettkatalogen gjennom hele semesteret.

Kurs våren 2020 Kurs høsten 2020
Kurs våren 2019 Kurs høsten 2019
Kurs våren 2018 Kurs høsten 2018Kurs høsten 2018Kurs høsten 2018Kurs høsten 2018Kurs høsten 2018Kurs høsten 2018Kurs høsten 2018Kurs høsten 2018KureKurs høsten 2018

I denne nettkatalogen finner du også listet opp tilbud under det nasjonalt samarbeidet av det nasjonale fakultetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag hvor UV-fakultetet også deltar. Dette gjelder en nasjonal portal for forskerkurs i samfunnsfag og utdanningsvitenskap  etablert I 2012, samt lenker til forskerkurs ved andre institusjoner I Norge. Det er altså mulig for fakultetets kandidater å søke etter relevante kurs både I den nasjonale portelen og ved andre institusjoner. For valg av kurs er det viktig at du drøfter dette med din veileder. Kurs tatt utenfor fakultetet må legges fram for godkjenning av intsitutt og fakultet.

For råd om gjennomføring av kurs i opplæringsdel og program, se egen nettside.

Påmelding til kurs

Påmelding skjer via Studentweb for egne kandidater. Alle andre kandidater må melde seg på kurs via nettskjema. Nærmere informasjon er lagt i hver enkelt kursbeskrivelse.

Merk at de som ikke ønsker å levere paper eller annet arbeid, skal melde seg på kurs med en emnekoden satt  ”U” på slutten av emnekoden (f. eks. UV9210U). Det er mulig å ombestemme seg. Ta da kontakt med forskningskonsulenten ved din enhet. Kandidater som har gjennomført et kurs med «U» et semester og senere ønsker å ta kurset med dokumentasjon, får studiepoengreduksjon mot det ene studiepoenget som er oppnådd. Det oppnås ikke mer enn det antall studiepoeng som gis med dokumentasjon.

Karakterutskrift/gjennomført kurs

Fra og med våren 2013 får doktorgradskandidater ved UiO utskrift fra FS for gjennomført kurs. Dette er dokumentasjon som erstatter de gamle kursbevisene utstedt tidligere. Bestilling av kursbevis gjøres også via Studentweb. Vær derfor nøye med å kontrollere din adresse som det framgår av informasjonen nedenfor, hvert semester. Mottaker av din bestilling er UV-studieinfo. De sender ut utskrift hver dag. Du kan også be om utskrift av forskningskonsulenten ved din enhet. Kandidater som har registrert gjennomført kurs i FS trenger ikke be om kursdokumentasjon etter hvert gjennomførte kurs. FS lagrer alle kurs gjennomført.

Viktig om Studentweb

Doktorgradskandidater skal ikke betale semesteravgift for å melde seg på forskerkurs. Når du har logget deg inn på StudentWeb, må du klikke på "registrer deg" i venstremenyen. Så velger du "avtalebekreftelse phd". Du kommer da til siden for "kontaktinformasjon". Det er viktig at du hvert semester sjekker at informasjonen på denne siden er riktig og gjør eventuelle endringer om nødvendig.

Neste side er "avtaleinformasjon". Gå så videre til neste side som heter "Utdanningsplan del 1". Du må bekrefte denne planen før du
kan melde deg til emner i neste bilde som heter " Utdanningsplan del 2". Du kan for tiden kun melde deg til kurs det semesteret du er inne i pt.

Vær oppmerksom på at dersom du skal melde deg på doktorgradskurs etter 01.02 eller 01.09, må du foreta de grep som står i tekst under overskriften "Utdanningsplan del 2" dvs. du må trykke på "lagre" slik at du kommer til neste bildet "Meldinger til undervisning og eksamener". Her kan du melde deg på kurset.

Publisert 18. aug. 2015 14:37 - Sist endret 3. mai 2019 16:21