Kurs og seminar - nettkatalogen

Doktorgradsprogrammets opplæringsdel skal gi doktorgradskandidatene innsikt i sentrale vitenskapsteoretiske og etiske emner, i forskningsmetoder, og i et utvalg tematiske emner og teorier med relevans for kandidatens forskningstema

Nettkatalogen ved UV samler forskerkurs i regi av fakultetets enheter høst og vår. Vær oppmerksom på at nye kurs kan legges ut i nettkatalogen gjennom hele semesteret.

Til og med tidlig høst 2016 inkluderte også nettkatalogen åpne forskerkurs i regi av Nasjonal forskerskole i utdanningsvitenskap ( NATED), eller forskerkurs i regi av NATED i samarbeid med fakultetets enheter. Det gjøres oppmerksom på at perioden for NATED er nå avsluttet.

Til oversikt over kurs som går fast henholdsvis høst og vår

Kurs våren 2019 Kurs høsten 2019
Kurs våren 2018 Kurs høsten 2018Kurs høsten 2018Kurs høsten 2018Kurs høsten 2018Kurs høsten 2018Kurs høsten 2018Kurs høsten 2018Kurs høsten 2018KureKurs høsten 2018
Kurs våren 2017 Kurs høsten 2017
Kurs våren 2016  Kurs høsten 2016
Kurs våren 2015 Kurs høsten 2015 
Kurs våren 2014 Kurs høsten 2014
Kurs våren 2013  Kurs høsten 2013
Kurs våren 2012 Kurs høsten 2012

Innenfor et nasjonalt samarbeid under Det nasjonale fakultetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag hvor UV-fakultetet også deltar, ble det i 2012 også etablert en ny nasjonal portal for forskerkurs i samfunnsfag og utdanningsvitenskap. Det er også mulig for fakultetets kandidater å søke etter relevante kurs i denne portalen.

For råd om gjennomføring av kurs i opplæringsdel og program, se egen nettside.

Påmelding til kurs fra og med våren 2013

Påmelding skjer via Studentweb for egne kandidater. Alle andre kandidater må melde seg på kurs via nettskjema. Nærmere informasjon er lagt i hver enkelt kursbeskrivelse.

Merk at de som ikke ønsker å levere paper eller annet arbeid, skal melde seg på kurs med en emnekoden satt  ”U” på slutten av emnekoden (f. eks. UV9214U). Det er mulig å ombestemme seg. Ta da kontakt med forskningskonsulenten ved din enhet. Kandidater som har gjennomført et kurs med «U» et semester og senere ønsker å ta kurset med dokumentasjon, får studiepoengreduksjon mot det ene studiepoenget som er oppnådd. Det oppnås ikke mer enn det antall studiepoeng som gis med dokumentasjon.

Karakterutskrift/gjennomført kurs

Fra og med våren 2013 får doktorgradskandidater ved UiO utskrift fra FS for gjennomført kurs. Dette er dokumentasjon som erstatter de gamle kursbevisene utstedt tidligere. Bestilling av kursbevis gjøres også via Studentweb. Vær derfor nøye med å kontrollere din adresse som det framgår av informasjonen nedenfor, hvert semester. Mottaker av din bestilling er UV-studieinfo. De sender ut utskrift hver dag. Du kan også be om utskrift av forskningskonsulenten ved din enhet.Kandidater som har registrert gjennomført kurs i FS trenger ikke be om kursdokumentasjon etter hvert gjennomførte kurs. FS lagrer alle kurs gjennomført.

Viktig om Studentweb

Doktorgradskandidater skal ikke betale semesteravgift for å melde seg på forskerkurs. Når du har logget deg inn på StudentWeb, må du klikke på "registrer deg"
i venstremenyen. Så velger du "avtalebekreftelse phd". Du kommer da til siden for "kontaktinformasjon". Det er viktig at du hvert semester sjekker at informasjonen på denne siden er riktig og gjør eventuelle endringer om nødvendig.

Neste side er "avtaleinformasjon". Gå så videre til neste side som heter "Utdanningsplan del 1". Du må bekrefte denne planen før du
kan melde deg til emner i neste bilde som heter " Utdanningsplan del 2". Du kan for tiden kun melde deg til kurs det semesteret du er inne i pt.

Vær oppmerksom på at dersom du skal melde deg på doktorgradskurs etter 01.02 eller 01.09, må du foreta de grep som står i tekst under overskriften "Utdanningsplan del 2" dvs. du må trykke på "lagre" slik at du kommer til neste bildet "Meldinger til undervisning og eksamener". Her kan du melde deg på kurset.

Publisert 18. aug. 2015 14:37 - Sist endret 15. sep. 2018 18:35