Stein Erik Ulvund

Image of Stein Erik Ulvund
Norwegian version of this page
Phone +47 22854252
Room 551
Available hours Wednesdays 12.00 - 13.00.
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postal address Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

For more information, please go to Stein Erik Ulvund's presentation in Norwegian.

Tags: Education, Child development

Publications

Very low Birth Weight Infants (<1501 g) at Double Risk. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 1994, 15, 7-13 (i samarbeid med L. Smith og R. Lindemann).

The predictive Validity of Nonverbal Communicative Skills in infants with Perinatal Hazards. Infant Behavior and Development, 1996, 19, 441-449 (i samarbeid med L. Smith).

The Role of Joint Attention in Later Development Among Preterm Infants: Linkages Between Early and Middle Childhood. Social Development, 2003, 12, 222-234 (i samarbeid med L. Smith)

Exploring the relation between memory, gestural communication, and the emergence of language in infancy: A longitudinal study. Infant and Child Development, 2006, 15, 233- 249 (i samarbeid med M. Heimann, K. Strid, L. Smith, T. Tjus & A.N. Melzoff).

A randomized, controlled trial of the effectiveness of an early intervention program in reducing parenting stress after preterm birth. Pediatrics, 2006, 118, 9-19 (i samarbeid med P.I. Kaaresen, J.A. Rønning & L.B. Dahl.

Joint attention in term and preterm infants at 12 months corrected age: The significance of gender and intervention based on a randomized controlled trial. Infant Bahavior & Development, 2006, 39, 554-563 (i samarbeid med K.S, Olafsen, J.A. Rønning, P.I. Kaaresen, B.H. Handegaard & L.B. Dahl).

Infant responsiveness and maternal confidence in the neonatal period. Scandinavian Journal of Psychology, 2007, 48, 499-509 (i samarbeid med K.S. Olafsen, J.A. Rønning, L.B. Dahl, B.H. Handegaard & P.I. Kaaresen).

Prenatal inflammation and outcome at two years corrected age in low-Weight children. Submitted for publication (i samarbeid med P.I Kaaresen, C. Klingberg, T.A. Hanssen, J.A. Rønning og L.B. Dahl).

Maternal ratings and regulatory competence from 6 to 12 months: Influence of perceived stress, birth-weight and intervention. A randomized controlled trial. Infant Behavior & Development, 2008, 31, 408-421(i samarbeid med K.S. Olafsen, P.I. Kaaresen, B.H. Handegård, L.B. Dahl og J.A. Rønning).

A randomized controlled trial of an early intervention program in low birth weight children: Outcome at 2 years. Early Human Development, 2008, 84, 201-209 (i samarbeid med P.I. Kaaresen, J.A. Rønning, J. Tunby, S.M. Nordhov og L.B. Dahl).

A randomized study of the impact of a sensitizing intervention on the child-rearing attitudes of parents of low weight preterm infants. Scandinavian Journal of Psychology, 2010 (i samarbeid med S.M. Nordhov, P.I. Kaaresen, J.A. Rønning og L.B. Dahl).

Født for tidlig - om foreldre som ressurs i oppfølging av barna. I V. Moe, K.S. Slinning & M. Bergum Hansen (red), Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse.Oslo: Gyldendal Akademisk 2010 s. 461-480.
 

 • Eng, Helene; Rye, Marte & Ulvund, Stein Erik (2020). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security Virginia - Familiemodellen (COS-VF, 2. utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge.  ISSN 2464-2142. Full text in Research Archive.
 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge & Ulvund, Stein Erik (2020). Temperamental Development among Preterm Born Children. An RCT Follow-Up Study. Children.  ISSN 2227-9067.  7 (4)(36) . doi: 10.3390/children7040036 Full text in Research Archive.
 • Rye, Marte; Eng, Helene & Ulvund, Stein Erik (2020). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security Virginia – Gruppemodellen (COS-VG) (2. utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge.  ISSN 2464-2142.  2(2) Full text in Research Archive.
 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Kaaresen, Per Ivar; Tunby, Jorunn; Ulvund, Stein Erik & Rønning, John Andreas (2019). Stability and change in longitudinal associations between child behavior problems and maternal stress in families with preterm born children, follow-up after a RCT-study. Children.  ISSN 2227-9067.  6(19) . doi: 10.3390/children6020019 Full text in Research Archive.
 • Olafsen, Kåre Sten; Ulvund, Stein Erik; Torgersen, Anne Mari; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Temperamental adaptability, persistence, and regularity: Parental ratings of Norwegian infants aged 6 to 12 months, with some implications for preventive practice. Infant Mental Health Journal.  ISSN 0163-9641.  39(2), s 183- 197 . doi: 10.1002/imhj.21697 Full text in Research Archive.
 • Smedsrud, Jørgen; Nordahl-Hansen, Anders; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Ulvund, Stein Erik; Idsøe, Thormod & Lang-Ree, Ole Christian (2018). The Associations Between Math Achievement and Perceived Relationships in School Among High Intelligent Versus Average Adolescents. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  s 1- 15 . doi: 10.1080/00313831.2018.1476406 Full text in Research Archive. Show summary

View all works in Cristin

 • Ulvund, Stein Erik (2020, 20. mars). 7 tips til hjemmekontor.. [Internett].  Dagens Perspektiv no.
 • Ulvund, Stein Erik (2020, 01. desember). Barn og alkohol i julen. [Internett].  Av og Til.
 • Ulvund, Stein Erik (2020, 16. desember). Diskusjon om kartlegging av mobbing.. [TV].  Dagsnytt 18 NRK1.
 • Ulvund, Stein Erik (2020, 08. august). Disse er mest utsatte for å føle seg ensomme..  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2020, 14. desember). Elever blir bedt om å utpeke mobbere..  Dagsavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2020, 15. desember). Elever blir utpekt som mobbere..  Fædrelandsvennen.
 • Ulvund, Stein Erik (2020, 12. august). Fem tips til foreldre ved skolestart..  Fædrelandsvennen.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Foreldre som ressurs i oppfølgingen av for tidlig fødte barn..
 • Ulvund, Stein Erik (2020, 19. desember). Kartlegging av mobbing gjør foreldre usikre..  Dagsavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2020, 14. august). Kritikkverdig å etterlate barn i bil.. [Internett].  Stord 24.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2020, 25. mars). La ikke coronaviruset knekke parforholdet.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Når barnet blir født for tidlig. Forskningsdagene 2020..
 • Ulvund, Stein Erik (2020, 18. november). Når omsorgen svikter.. [Fagblad].  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2020, 14. mars). Råd til foreldre med hjemmekontor.. [Internett].  Foreldre & Barn.
 • Ulvund, Stein Erik (2020, 13. mars). Råd til foreldre som har hjemmekontor og småbarn hjemme.. [Internett].  Klikk.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2020, 17. desember). Uenighet om kartlegging av mobbing.. [TV].  Nyhetskanalen TV2.
 • Ulvund, Stein Erik (2020, 17. mars). Utfordringer med hjemmekontor.. [TV].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Ulvund, Stein Erik (2020, 27. november). Viktig at barn får ferie.. [Internett].  Vestlandsnytt.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2020, 18. mars). Viktig å senke skuldrene..  Romerikes Blad.
 • Ulvund, Stein Erik (2019, 01. februar). Barns forståelse av penger. [Fagblad].  Dine Penger Pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2019, 22. februar). Barns reaksjon på skilsmisse. Tre viktige ting..  VG Pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2019, 20. august). Bruk ikke egne barn i valgkampen.  Nyhetsavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2019, 18. juli). Derfor bør du la barna kjede seg..  VG Pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2019, 12. mars). Forskning viser at skilsmissebarn klarer seg best..  VG Pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2019, 29. juli). Skolestart.  Fedrelandsvennen.
 • Ulvund, Stein Erik (2019, 23. mai). Slik er det følelsesmessig for barn å ha delt bosted..  Plusstid.
 • Ulvund, Stein Erik (2019, 14. februar). Slik lærer du barna om penger.  VG Pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2019, 28. juni). Størst i barnehagen, minst på skolen..  VG Pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2019, 08. juli). Tøft å stå utenfor Velstands-Norge.  VG Pluss.
 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Tunby, Jorunn & Ulvund, Stein Erik (2018). Associations between fathers ratings of preterm children’s behavior problems and own parenting stress across childhood..
 • Olafsen, Kåre Sten; Ulvund, Stein Erik; Torgersen, Anne Mari; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Temperamental adaptability, persistence, and regularity: Parental ratings of Norwegian infants aged 6 to 12 months, with some implications for preventive practice..
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 23. oktober). Barn og skilsmisse.  KK.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 15. april). Barneoppdragelse gjennom tidene. [Radio].  Her og nå NRK P1.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 27. september). Barneoppdragelse var mye verre før. [Internett].  ABC nyheter.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 28. mai). Barns temperament.. [Radio].  Foreldrerådet/Rubicon radio.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 16. desember). Besteforeldre tar av på julegavehandel. [Radio].  P4-nyhetene.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 01. mars). Debatt om barneoppdragelse.. [Radio].  Dagsnytt 18 NRK P2.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 14. desember). Debatt: Snille barn ren skremselspropaganda.  Dagbladet (innlegg).
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 17. august). Dette er det aller viktigste du kan snakke med barnet ditt om før skolestart. [Internett].  Klikk.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 27. november). Diskusjon om pakkekalendere. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 31. juli). Foreldre må skjerpe seg.. [TV].  Nyhetskanalen TV2.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 06. august). Foreldre må stoppe voldsturer til Hellas. [Radio].  P4-nyhetene.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 01. oktober). Foreldreinstinkt? - mammahjerte/pappahjerte. [Internett].  Foreldrerådet.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 09. juni). Hei skole, ha det barnehage..  Bidstikka.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 21. september). Hvor mye av barnas skjermbruk skal vi styre?. [Radio].  Norgesglasset NRK P1.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 09. november). Hvordan snakke med barn om døden?.  KK,no.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 06. mai). Jeg tror verken krigslek eller videospill lærer barn å drepe..  KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 20. desember). Julegaver til barn. [Radio].  P4-nyhetene.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 10. november). Kommentar til Vera Micaelsens hilsen til barna.. [Internett].  VG,no.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 19. mars). Lekens betydning i barns utvikling. [Internett].  Foreldrerådet Rubicon podcast.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 28. august). Læreren er ikke lenger en autoritetsperson.. [Radio].  Dagsnytt NRK P!.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 28. august). Mange foreldre er altfor kritiske til skolen. [Radio].  NRK P2.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 13. august). Nekter barnet ditt å gå på skolen etter ferien? Her er tipsene.. [Internett].  Aftenposten. no, Fædrelandsvennen, Sunnmørsposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 05. oktober). Når barna har fri, men ikke du.  Sunnmørsposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 28. desember). Professor ber foreldre stresse ned i oppdragelsen.  Aftenposten A-magasinet.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 28. desember). Professor ber foreldre stresse ned: Det viktigste man overfører til barna er gener.  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 06. mars). Sitter på ukjent fasit om barneoppdragelse.  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 14. august). Skolevegring. [TV].  Nyhetskanalen TV2.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 18. april). Slik får du bedre dialog med tenåringen.. [Internett].  VG.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 21. november). Slik håndterer du barnas temperament. [Internett].  VG,no.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 15. august). Slik kan du motivere barna dine til skolestarten..  Fædrelandsvennen.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 05. april). Så viktig er lek for barnets utvikling.. [Internett].  VG.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 23. oktober). Vanlige barn. Hvor vanlige er de?. [Internett].  Utdanningsforbundet, Lærerrommet, podcast.
 • Olafsen, Kåre Sten & Ulvund, Stein Erik (2017). Barnets temperament: mer enn hissighet.. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 21. november). Aleneforeldre er like flinke.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 13. mai). Babybom.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 07. april). Barnehagestart - gjør småbarnsforeldre usikre..  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 12. september). Barnet mitt er venneløs. Hva gjør jeg?. [Internett].  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 24. februar). Best med delt bosted.. [Internett].  Tara.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 06. mai). De proffe barnevaktene.  VG.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 08. mars). Debatt: Hiver seg på bølgen.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 08. februar). Debattinnlegg: Kvasivitenskapelig mageplask.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 20. mars). Definisjon av barneoppdragelse. [Internett].  Store Norske Leksikon.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 31. januar). Delt bosted ved samlivsbrudd. [Radio].  P4-nyhetene.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 12. august). Derfor er det ekstra slitsomt for tenåringer å stå opp om morgenen..  KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 17. juni). Det er normalt at du ikke får barnet ditt til å spise.. [Internett].  KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 17. juni). Det er normalt at du ikke får barnet til å spise, men det trenger ikke nødvendigvis å være farlig..  KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 06. oktober). Det store søskenmysteriet.  A magasinet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 22. mai). Det voksne barnet - alene om ansvaret for mamma.  Norsk Ukeblad.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 22. juni). Dette bør barnet ditt kunne før skolestart..  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 10. august). Ensomhet. [Internett].  Dagbladet +.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 21. juni). Er barnet ditt sint?.  Adresseavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 20. juni). Er barnet ditt sint, grisk eller trist? Les dette..  Adresseavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 10. juli). Er barnet ditt sint, trist eller grisk? Les dette..  Fædrelandsvennen.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 16. august). Fem tips til foreldre ved skolestart..  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 19. desember). Får man slemme barn av å fortelle dem om julenissen?.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 08. mai). Gi barna øks og kniv. [TV].  TV2 God morgen Norge.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 19. august). Gjør et stort nummer av første skoledag.  Bygdeposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 22. juni). Har ikke femåringen din lært seg å lese? Ingen grunn til engstelse - det er viktigere at barnet kan dette..  Stavanger Aftenblad.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 06. mars). Her er ekspertrådene som gjør at barna styrer unna tidsklemma..  Adresseavisa.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 20. oktober). Ikke kommenter jentas søte kjole.  Stavanger Aftenlad.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 05. mars). Jeg følte jeg måtte bevise at barnet mitt trenger en pappa.. [Internett].  Nettavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 08. mars). Klar-ferdig-løp, dans,turn, slalåm og lekser.  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 16. januar). Kronikk: Ikke sett forholdet på vent.  Dagbladet.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:30 AM - Last modified Sep. 8, 2020 12:46 PM

Projects

No ongoing projects