Stein Erik Ulvund

Professor Emeritus

For more information, please go to Stein Erik Ulvund's presentation in Norwegian.

Tags: Education, Child development

Publications

Very low Birth Weight Infants (<1501 g) at Double Risk. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 1994, 15, 7-13 (i samarbeid med L. Smith og R. Lindemann).

The predictive Validity of Nonverbal Communicative Skills in infants with Perinatal Hazards. Infant Behavior and Development, 1996, 19, 441-449 (i samarbeid med L. Smith).

The Role of Joint Attention in Later Development Among Preterm Infants: Linkages Between Early and Middle Childhood. Social Development, 2003, 12, 222-234 (i samarbeid med L. Smith)

Exploring the relation between memory, gestural communication, and the emergence of language in infancy: A longitudinal study. Infant and Child Development, 2006, 15, 233- 249 (i samarbeid med M. Heimann, K. Strid, L. Smith, T. Tjus & A.N. Melzoff).

A randomized, controlled trial of the effectiveness of an early intervention program in reducing parenting stress after preterm birth. Pediatrics, 2006, 118, 9-19 (i samarbeid med P.I. Kaaresen, J.A. Rønning & L.B. Dahl.

Joint attention in term and preterm infants at 12 months corrected age: The significance of gender and intervention based on a randomized controlled trial. Infant Bahavior & Development, 2006, 39, 554-563 (i samarbeid med K.S, Olafsen, J.A. Rønning, P.I. Kaaresen, B.H. Handegaard & L.B. Dahl).

Infant responsiveness and maternal confidence in the neonatal period. Scandinavian Journal of Psychology, 2007, 48, 499-509 (i samarbeid med K.S. Olafsen, J.A. Rønning, L.B. Dahl, B.H. Handegaard & P.I. Kaaresen).

Prenatal inflammation and outcome at two years corrected age in low-Weight children. Submitted for publication (i samarbeid med P.I Kaaresen, C. Klingberg, T.A. Hanssen, J.A. Rønning og L.B. Dahl).

Maternal ratings and regulatory competence from 6 to 12 months: Influence of perceived stress, birth-weight and intervention. A randomized controlled trial. Infant Behavior & Development, 2008, 31, 408-421(i samarbeid med K.S. Olafsen, P.I. Kaaresen, B.H. Handegård, L.B. Dahl og J.A. Rønning).

A randomized controlled trial of an early intervention program in low birth weight children: Outcome at 2 years. Early Human Development, 2008, 84, 201-209 (i samarbeid med P.I. Kaaresen, J.A. Rønning, J. Tunby, S.M. Nordhov og L.B. Dahl).

A randomized study of the impact of a sensitizing intervention on the child-rearing attitudes of parents of low weight preterm infants. Scandinavian Journal of Psychology, 2010 (i samarbeid med S.M. Nordhov, P.I. Kaaresen, J.A. Rønning og L.B. Dahl).

Født for tidlig - om foreldre som ressurs i oppfølging av barna. I V. Moe, K.S. Slinning & M. Bergum Hansen (red), Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse.Oslo: Gyldendal Akademisk 2010 s. 461-480.
 

 • Ulvund, Stein Erik (2022). Early Intervention in Families with Preterm Infants: A Review of Findings from a Randomized Controlled Trial Following Children Up to 9 Years of Age. Children. ISSN 2227-9067. 9(4), p. 1–10. doi: 10.3390/children9040474.
 • Rye, Marte; Eng, Helene & Ulvund, Stein Erik (2020). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security Virginia – Gruppemodellen (COS-VG) (2. utg.) . Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. ISSN 2464-2142. 2(2). Full text in Research Archive
 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge & Ulvund, Stein Erik (2020). Temperamental Development among Preterm Born Children. An RCT Follow-Up Study. Children. ISSN 2227-9067. 7 (4)(36). doi: 10.3390/children7040036. Full text in Research Archive
 • Eng, Helene; Rye, Marte & Ulvund, Stein Erik (2020). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security Virginia - Familiemodellen (COS-VF, 2. utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. ISSN 2464-2142. Full text in Research Archive
 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Kaaresen, Per Ivar; Tunby, Jorunn; Ulvund, Stein Erik & Rønning, John Andreas (2019). Stability and change in longitudinal associations between child behavior problems and maternal stress in families with preterm born children, follow-up after a RCT-study. Children. ISSN 2227-9067. 6(2). doi: 10.3390/children6020019. Full text in Research Archive
 • Smedsrud, Jørgen; Nordahl-Hansen, Anders; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Ulvund, Stein Erik; Idsøe, Thormod & Lang-Ree, Ole Christian (2018). The Associations Between Math Achievement and Perceived Relationships in School Among High Intelligent Versus Average Adolescents. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. p. 1–15. doi: 10.1080/00313831.2018.1476406. Full text in Research Archive
 • Olafsen, Kåre Sten; Ulvund, Stein Erik; Torgersen, Anne Mari; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Temperamental adaptability, persistence, and regularity: Parental ratings of Norwegian infants aged 6 to 12 months, with some implications for preventive practice. Infant Mental Health Journal. ISSN 0163-9641. 39(2), p. 183–197. doi: 10.1002/imhj.21697. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Ulvund, Stein Erik (2021). Så skadelig er søskenmobbing. [Newspaper]. VG.
 • Ulvund, Stein Erik (2021). Ekspertenes råd til skolestart. [Newspaper]. Rogalands Avis.
 • Ulvund, Stein Erik (2021). Hvordan forberede barna til skolestart? [Newspaper]. Dagsavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2021). Er det brødre eller søstre som krangler mest? [Newspaper]. KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2021). Presset med å få flere barn er i ferd med å forsvinne. [Newspaper]. KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2021). Slik opplevde vi skilsmissen. [Newspaper]. VG.
 • Ulvund, Stein Erik (2021). Denne foreldrestilen er mest vanlig i Norge. Hvilken er du? [Newspaper]. Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2021). Professor om oppdragelse: Suksess-koden. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Elever blir bedt om å utpeke mobbere. [Newspaper]. Dagsavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Elever blir utpekt som mobbere. [Newspaper]. Fædrelandsvennen.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Uenighet om kartlegging av mobbing. [TV]. Nyhetskanalen TV2.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Diskusjon om kartlegging av mobbing. [TV]. Dagsnytt 18 NRK1.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Kartlegging av mobbing gjør foreldre usikre. [Newspaper]. Dagsavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Foreldre som ressurs i oppfølgingen av for tidlig fødte barn.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Barn og alkohol i julen. [Internet]. Av og Til.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Viktig at barn får ferie. [Internet]. Vestlandsnytt.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Når omsorgen svikter. [Business/trade/industry journal]. Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Når barnet blir født for tidlig. Forskningsdagene 2020.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Kritikkverdig å etterlate barn i bil. [Internet]. Stord 24.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Fem tips til foreldre ved skolestart. [Newspaper]. Fædrelandsvennen.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Disse er mest utsatte for å føle seg ensomme. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). La ikke coronaviruset knekke parforholdet. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). 7 tips til hjemmekontor. [Internet]. Dagens Perspektiv no.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Viktig å senke skuldrene. [Newspaper]. Romerikes Blad.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Utfordringer med hjemmekontor. . [TV]. NRK Nyhetsmorgen.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Råd til foreldre med hjemmekontor. [Internet]. Foreldre & Barn.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Råd til foreldre som har hjemmekontor og småbarn hjemme. [Internet]. Klikk.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2019). Størst i barnehagen, minst på skolen. [Newspaper]. VG Pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2019). Tøft å stå utenfor Velstands-Norge. [Newspaper]. VG Pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2019). Bruk ikke egne barn i valgkampen. [Newspaper]. Nyhetsavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2019). Derfor bør du la barna kjede seg. [Newspaper]. VG Pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2019). Skolestart. [Newspaper]. Fedrelandsvennen.
 • Ulvund, Stein Erik (2019). Forskning viser at skilsmissebarn klarer seg best. [Newspaper]. VG Pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2019). Slik er det følelsesmessig for barn å ha delt bosted. [Newspaper]. Plusstid.
 • Ulvund, Stein Erik (2019). Barns forståelse av penger. [Business/trade/industry journal]. Dine Penger Pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2019). Slik lærer du barna om penger. [Newspaper]. VG Pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2019). Barns reaksjon på skilsmisse. Tre viktige ting. [Newspaper]. VG Pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Professor ber foreldre stresse ned: Det viktigste man overfører til barna er gener. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Professor ber foreldre stresse ned i oppdragelsen. [Newspaper]. Aftenposten A-magasinet.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Debatt: Snille barn ren skremselspropaganda. [Newspaper]. Dagbladet (innlegg).
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Besteforeldre tar av på julegavehandel. [Radio]. P4-nyhetene.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Julegaver til barn. [Radio]. P4-nyhetene.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Slik håndterer du barnas temperament. [Internet]. VG,no.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Diskusjon om pakkekalendere. [TV]. TV2 Nyhetskanalen .
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Hvordan snakke med barn om døden? [Newspaper]. KK,no.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Kommentar til Vera Micaelsens hilsen til barna. [Internet]. VG,no.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Barn og skilsmisse. [Newspaper]. KK.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Vanlige barn. Hvor vanlige er de? [Internet]. Utdanningsforbundet, Lærerrommet, podcast.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Når barna har fri, men ikke du. [Newspaper]. Sunnmørsposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Foreldreinstinkt? - mammahjerte/pappahjerte. [Internet]. Foreldrerådet.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Hvor mye av barnas skjermbruk skal vi styre? [Radio]. Norgesglasset NRK P1.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Barneoppdragelse var mye verre før. [Internet]. ABC nyheter.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Læreren er ikke lenger en autoritetsperson. [Radio]. Dagsnytt NRK P!.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Mange foreldre er altfor kritiske til skolen. [Radio]. NRK P2.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Slik kan du motivere barna dine til skolestarten. [Newspaper]. Fædrelandsvennen.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Dette er det aller viktigste du kan snakke med barnet ditt om før skolestart. [Internet]. Klikk.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Foreldre må skjerpe seg. [TV]. Nyhetskanalen TV2.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Foreldre må stoppe voldsturer til Hellas. [Radio]. P4-nyhetene.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Nekter barnet ditt å gå på skolen etter ferien? Her er tipsene. [Internet]. Aftenposten. no, Fædrelandsvennen, Sunnmørsposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Skolevegring. [TV]. Nyhetskanalen TV2.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Barns temperament. [Radio]. Foreldrerådet/Rubicon radio.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Jeg tror verken krigslek eller videospill lærer barn å drepe. [Newspaper]. KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Hei skole, ha det barnehage. [Newspaper]. Bidstikka.
 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Tunby, Jorunn & Ulvund, Stein Erik (2018). Associations between fathers ratings of preterm children’s behavior problems and own parenting stress across childhood.
 • Olafsen, Kåre Sten; Ulvund, Stein Erik; Torgersen, Anne Mari; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Temperamental adaptability, persistence, and regularity: Parental ratings of Norwegian infants aged 6 to 12 months, with some implications for preventive practice.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Lekens betydning i barns utvikling. [Internet]. Foreldrerådet Rubicon podcast.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Debatt om barneoppdragelse. [Radio]. Dagsnytt 18 NRK P2.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Sitter på ukjent fasit om barneoppdragelse. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Barneoppdragelse gjennom tidene. [Radio]. Her og nå NRK P1.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Så viktig er lek for barnets utvikling. [Internet]. VG.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Slik får du bedre dialog med tenåringen. [Internet]. VG.
 • Olafsen, Kåre Sten & Ulvund, Stein Erik (2017). Barnets temperament: mer enn hissighet. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Ikke kommenter jentas søte kjole. [Newspaper]. Stavanger Aftenlad.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Aleneforeldre er like flinke. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Må jeg leke med barnet mitt? [Newspaper]. Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Får man slemme barn av å fortelle dem om julenissen? [Newspaper]. Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Personalet i barnehager forskjellsbehandler jenter og gutter. [Newspaper]. Stavanger Aftenblad.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Det store søskenmysteriet. [Newspaper]. A magasinet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Skilsmissebarn som bor hos begge foreldrene er minst stresset. [Newspaper]. KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Å hjelpe barn ut av kjedsomhet kan hemme kreativiteten. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Definisjon av barneoppdragelse. [Internet]. Store Norske Leksikon.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Debattinnlegg: Kvasivitenskapelig mageplask. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Kronikk: Ikke sett forholdet på vent. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Kronikk: Leken må tas på alvor. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Debatt: Hiver seg på bølgen. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Råd når barnet skal begynne på skolen. [TV]. NRK Nyheter.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Barnet mitt er venneløs. Hva gjør jeg? [Internet]. Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Det er normalt at du ikke får barnet til å spise, men det trenger ikke nødvendigvis å være farlig. [Newspaper]. KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Er barnet ditt sint? [Newspaper]. Adresseavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Har ikke femåringen din lært seg å lese? Ingen grunn til engstelse - det er viktigere at barnet kan dette. [Newspaper]. Stavanger Aftenblad.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Slik gjør du overgangen fra skole til barnehage enklere for femåringen. [Newspaper]. Adresseavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Er barnet ditt sint, trist eller grisk? Les dette. [Newspaper]. Fædrelandsvennen.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Slik håndterer dere søsken som krangler. [Internet]. Klikk.no.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:30 AM - Last modified Oct. 18, 2022 10:37 AM