Tromsø Intervention Study of Preterms (TISP)

Studien ser på effekten av intervensjon før og etter utskrivelsen fra sykehuset og tiltak i hjemmet.

Om prosjektet

Datainnsamlingen på "Tromsø Intervention Study on Preterms" (TISP) er fullført. Totalt 221 barn er fulgt opp fra nyfødtperioden til 16 år. Studien bygger på et randomisert kontroll-design ( premature med tiltak N=72, prematur kontrollgruppe N=74 og fullterminbarn N=75) der vi studerer effekten av intervensjon før utskrivelsen fra sykehuset og tiltak i hjemmet.

Medarbeidere: Per Ivar Kaaresen, John A. Rønning, og Stein Erik Ulvund.

Det publiseres fortløpende publikasjoner i samarbeid med flere forskere og statistiker tilknyttet prosjektet.

Publisert 21. sep. 2010 10:43 - Sist endret 5. okt. 2022 10:13

Kontakt

Professor Stein Erik Ulvund

+47-22854252

s.e.ulvund@iped.uio.no