Stein Erik Ulvund

Bilde av Stein Erik Ulvund
English version of this page
Telefon +47-22854252
Rom 551
Treffetider Tirsdager kl.12.00-13.00
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Barns utvikling, barneoppdragelse, barn i familien, barn i barnehage, temperament hos barn, for tidlig fødte barn

Prosjekter

 • ”Prosjekt tidlig intervensjon 2000” som fortsatt pågår ved UiT. Vi holder for tiden på med 9-årsundersøkelsen. Studien bygger på et randomisert kontroll-design der vi studerer effekten av intervensjon før og etter utskrivelsen fra sykehuset og tiltak i hjemmet. Medarbeidere: Lauritz Bredrup Dahl, Per Ivar Kaaresen, Marianne Solveig Nordhov, John A. Rønning, Jorunn Tunby og Stein Erik Ulvund
   
 • Etablering av referanseverdier for et spørreskjema om temperament. Studien er en utprøving av den norske oversettelsen av Cameron-Rice Infant Temperament Questionnaire. Barn som kommer til kontroll ved alle helsestasjoner i Tromsø deltar i undersøkelsen og foreldrene fyller ut spørreskjema ved 4 og 8 måneder. Studien startet i februar 2010 og skal pågå i ett år. Medarbeidere: James Cameron, The Preventive Ounce, Oakland, California, USA, Kåre S. Olafsen, RBUP Nord, UiT, Carol Ostegren, University of Wisconsin- Madison, USA, Anne Mari Torgersen, Psykologisk institutt UiO og Stein Erik Ulvund PFI (UiO)/RBUP Nord, UiT
 • Undersøkelse av effekten av foreldrebasert temperamentsveiledning (under planlegging). Studien vil omfatte 1000 barn fra alle fire helseregioner. Undersøkelsen er en del av den landsomfattende studien ”A longitudinal study of infant vulnerability and plasticity from pregnancy to age 18 months. Hovedstudien er finansiert av Norges forskningsråd og ledes av Lars Smith og Vibeke Moe ved RBUP Øst-Sør. Medarbeidere på delprosjektet er de samme som i studien ovenfor.

Undervisning

PED 3000: Læring og utvikling

PED2100: Personlighet og utviklingsteori

 

Tilbyr veiledning innenfor de faglige interesseområdene.

Bakgrunn

 • Dr.philos. ved UiO 1986
 • Professor I pedagogikk ved UiO 1994
 • Professor II ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Nord) fra 1997

Verv

 • Redaktør av Scandinavian Journal of Educational Research
 • Formann I Nasjonal kommite for opprykk til professor etter kompetansevurdering

Samarbeidspartnere

 • Førsteamanuensis Kåre S. Olafsen, RBUP Nord UiT
 • PhD Carol Ostegren, University of Wisconsin-Maddison USA
 • PhD James Cameron, The Preventtive Ounce, Oakland, California, USA
 • Anne Mari Torgersen, Psykologisk institutt UiO

 

Emneord: Pedagogikk, Barn i risiko, Forebygging, Longitudinell læring, Psykisk helse, Relasjonsteori, Tidlig intervensjon

Publikasjoner

Very low Birth Weight Infants (<1501 g) at Double Risk. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 1994, 15, 7-13 (i samarbeid med L. Smith og R. Lindemann).

The predictive Validity of Nonverbal Communicative Skills in infants with Perinatal Hazards. Infant Behavior and Development, 1996, 19, 441-449 (i samarbeid med L. Smith).

The Role of Joint Attention in Later Development Among Preterm Infants: Linkages Between Early and Middle Childhood. Social Development, 2003, 12, 222-234 (i samarbeid med L. Smith)

Exploring the relation between memory, gestural communication, and the emergence of language in infancy: A longitudinal study. Infant and Child Development, 2006, 15, 233- 249 (i samarbeid med M. Heimann, K. Strid, L. Smith, T. Tjus & A.N. Melzoff).

A randomized, controlled trial of the effectiveness of an early intervention program in reducing parenting stress after preterm birth. Pediatrics, 2006, 118, 9-19 (i samarbeid med P.I. Kaaresen, J.A. Rønning & L.B. Dahl.

Joint attention in term and preterm infants at 12 months corrected age: The significance of gender and intervention based on a randomized controlled trial. Infant Bahavior & Development, 2006, 39, 554-563 (i samarbeid med K.S, Olafsen, J.A. Rønning, P.I. Kaaresen, B.H. Handegaard & L.B. Dahl).

Infant responsiveness and maternal confidence in the neonatal period. Scandinavian Journal of Psychology, 2007, 48, 499-509 (i samarbeid med K.S. Olafsen, J.A. Rønning, L.B. Dahl, B.H. Handegaard & P.I. Kaaresen).

Prenatal inflammation and outcome at two years corrected age in low-Weight children. Submitted for publication (i samarbeid med P.I Kaaresen, C. Klingberg, T.A. Hanssen, J.A. Rønning og  L.B. Dahl).

Maternal ratings and regulatory competence from 6 to 12 months: Influence of perceived stress, birth-weight and intervention. A randomized controlled trial. Infant Behavior & Development, 2008, 31, 408-421(i samarbeid med K.S. Olafsen, P.I. Kaaresen, B.H. Handegård, L.B. Dahl og J.A. Rønning).

A randomized controlled trial of an early intervention program in low birth weight children: Outcome at 2 years. Early Human Development, 2008, 84, 201-209 (i samarbeid med P.I. Kaaresen, J.A. Rønning, J. Tunby, S.M. Nordhov og L.B. Dahl).

A randomized study of the impact of a sensitizing intervention on the child-rearing attitudes of parents of low weight preterm infants. Scandinavian Journal of Psychology, 2010 (i samarbeid med S.M. Nordhov, P.I. Kaaresen, J.A. Rønning og L.B. Dahl).

Født for tidlig - om foreldre som ressurs i oppfølging av barna. I V. Moe, K.S. Slinning & M. Bergum Hansen (red), Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse.Oslo: Gyldendal Akademisk 2010 s. 461-480.

 

 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Kaaresen, Per Ivar; Tunby, Jorunn; Ulvund, Stein Erik & Rønning, John Andreas (2019). Stability and change in longitudinal associations between child behavior problems and maternal stress in families with preterm born children, follow-up after a RCT-study. Children.  ISSN 2227-9067.  6(19) . doi: 10.3390/children6020019
 • Olafsen, Kåre Sten; Ulvund, Stein Erik; Torgersen, Anne Mari; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Temperamental adaptability, persistence, and regularity: Parental ratings of Norwegian infants aged 6 to 12 months, with some implications for preventive practice. Infant Mental Health Journal.  ISSN 0163-9641.  39(2), s 183- 197 . doi: 10.1002/imhj.21697 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Smedsrud, Jørgen; Nordahl-Hansen, Anders; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Ulvund, Stein Erik; Idsøe, Thormod & Lang-Ree, Ole Christian (2018). The Associations Between Math Achievement and Perceived Relationships in School Among High Intelligent Versus Average Adolescents. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  s 1- 15 . doi: 10.1080/00313831.2018.1476406 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eng, Helene & Ulvund, Stein Erik (2016). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Grønne tanker - glade barn (2. utg.).. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge.  ISSN 2464-2142.  1, s 1- 9

Se alle arbeider i Cristin

 • Ulvund, Stein Erik (2019, 01. februar). Barns forståelse av penger. [Fagblad].  Dine Penger Pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2019, 22. februar). Barns reaksjon på skilsmisse. Tre viktige ting..  VG Pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2019, 14. februar). Slik lærer du barna om penger.  VG Pluss.
 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Tunby, Jorunn & Ulvund, Stein Erik (2018). Associations between fathers ratings of preterm children’s behavior problems and own parenting stress across childhood..
 • Olafsen, Kåre Sten; Ulvund, Stein Erik; Torgersen, Anne Mari; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Temperamental adaptability, persistence, and regularity: Parental ratings of Norwegian infants aged 6 to 12 months, with some implications for preventive practice..
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 23. oktober). Barn og skilsmisse.  KK.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 15. april). Barneoppdragelse gjennom tidene. [Radio].  Her og nå NRK P1.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 27. september). Barneoppdragelse var mye verre før. [Internett].  ABC nyheter.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 28. mai). Barns temperament.. [Radio].  Foreldrerådet/Rubicon radio.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 16. desember). Besteforeldre tar av på julegavehandel. [Radio].  P4-nyhetene.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 01. mars). Debatt om barneoppdragelse.. [Radio].  Dagsnytt 18 NRK P2.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 14. desember). Debatt: Snille barn ren skremselspropaganda.  Dagbladet (innlegg).
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 17. august). Dette er det aller viktigste du kan snakke med barnet ditt om før skolestart. [Internett].  Klikk.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 27. november). Diskusjon om pakkekalendere. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 31. juli). Foreldre må skjerpe seg.. [TV].  Nyhetskanalen TV2.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 06. august). Foreldre må stoppe voldsturer til Hellas. [Radio].  P4-nyhetene.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 01. oktober). Foreldreinstinkt? - mammahjerte/pappahjerte. [Internett].  Foreldrerådet.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 09. juni). Hei skole, ha det barnehage..  Bidstikka.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 21. september). Hvor mye av barnas skjermbruk skal vi styre?. [Radio].  Norgesglasset NRK P1.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 09. november). Hvordan snakke med barn om døden?.  KK,no.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 06. mai). Jeg tror verken krigslek eller videospill lærer barn å drepe..  KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 20. desember). Julegaver til barn. [Radio].  P4-nyhetene.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 10. november). Kommentar til Vera Micaelsens hilsen til barna.. [Internett].  VG,no.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 19. mars). Lekens betydning i barns utvikling. [Internett].  Foreldrerådet Rubicon podcast.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 28. august). Læreren er ikke lenger en autoritetsperson.. [Radio].  Dagsnytt NRK P!.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 28. august). Mange foreldre er altfor kritiske til skolen. [Radio].  NRK P2.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 13. august). Nekter barnet ditt å gå på skolen etter ferien? Her er tipsene.. [Internett].  Aftenposten. no, Fædrelandsvennen, Sunnmørsposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 05. oktober). Når barna har fri, men ikke du.  Sunnmørsposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 28. desember). Professor ber foreldre stresse ned i oppdragelsen.  Aftenposten A-magasinet.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 28. desember). Professor ber foreldre stresse ned: Det viktigste man overfører til barna er gener.  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 06. mars). Sitter på ukjent fasit om barneoppdragelse.  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 14. august). Skolevegring. [TV].  Nyhetskanalen TV2.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 18. april). Slik får du bedre dialog med tenåringen.. [Internett].  VG.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 21. november). Slik håndterer du barnas temperament. [Internett].  VG,no.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 15. august). Slik kan du motivere barna dine til skolestarten..  Fædrelandsvennen.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 05. april). Så viktig er lek for barnets utvikling.. [Internett].  VG.
 • Ulvund, Stein Erik (2018, 23. oktober). Vanlige barn. Hvor vanlige er de?. [Internett].  Utdanningsforbundet, Lærerrommet, podcast.
 • Olafsen, Kåre Sten & Ulvund, Stein Erik (2017). Barnets temperament: mer enn hissighet.. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 21. november). Aleneforeldre er like flinke.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 13. mai). Babybom.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 07. april). Barnehagestart - gjør småbarnsforeldre usikre..  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 12. september). Barnet mitt er venneløs. Hva gjør jeg?. [Internett].  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 24. februar). Best med delt bosted.. [Internett].  Tara.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 06. mai). De proffe barnevaktene.  VG.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 08. mars). Debatt: Hiver seg på bølgen.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 08. februar). Debattinnlegg: Kvasivitenskapelig mageplask.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 20. mars). Definisjon av barneoppdragelse. [Internett].  Store Norske Leksikon.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 31. januar). Delt bosted ved samlivsbrudd. [Radio].  P4-nyhetene.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 12. august). Derfor er det ekstra slitsomt for tenåringer å stå opp om morgenen..  KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 17. juni). Det er normalt at du ikke får barnet ditt til å spise.. [Internett].  KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 17. juni). Det er normalt at du ikke får barnet til å spise, men det trenger ikke nødvendigvis å være farlig..  KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 06. oktober). Det store søskenmysteriet.  A magasinet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 22. mai). Det voksne barnet - alene om ansvaret for mamma.  Norsk Ukeblad.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 22. juni). Dette bør barnet ditt kunne før skolestart..  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 10. august). Ensomhet. [Internett].  Dagbladet +.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 21. juni). Er barnet ditt sint?.  Adresseavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 20. juni). Er barnet ditt sint, grisk eller trist? Les dette..  Adresseavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 10. juli). Er barnet ditt sint, trist eller grisk? Les dette..  Fædrelandsvennen.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 16. august). Fem tips til foreldre ved skolestart..  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 19. desember). Får man slemme barn av å fortelle dem om julenissen?.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 08. mai). Gi barna øks og kniv. [TV].  TV2 God morgen Norge.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 19. august). Gjør et stort nummer av første skoledag.  Bygdeposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 22. juni). Har ikke femåringen din lært seg å lese? Ingen grunn til engstelse - det er viktigere at barnet kan dette..  Stavanger Aftenblad.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 06. mars). Her er ekspertrådene som gjør at barna styrer unna tidsklemma..  Adresseavisa.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 20. oktober). Ikke kommenter jentas søte kjole.  Stavanger Aftenlad.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 05. mars). Jeg følte jeg måtte bevise at barnet mitt trenger en pappa.. [Internett].  Nettavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 08. mars). Klar-ferdig-løp, dans,turn, slalåm og lekser.  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 16. januar). Kronikk: Ikke sett forholdet på vent.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 04. mars). Kronikk: Leken må tas på alvor.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 10. mai). Mye er lagt til rette for å få barn, likevel har vi ikke født mindre siden 80-tallet. [Internett].  Dagbladet pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 30. november). Må jeg leke med barnet mitt?.  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 20. oktober). Personalet i barnehager forskjellsbehandler jenter og gutter.  Stavanger Aftenblad.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 27. februar). Riktig styrking av fars rettigheter..  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 08. mai). Risikofylt lek. [TV].  God morgen, Norge.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 01. mai). Rundt 3500 foreldre tar kantakt med familievernet for å få hjelp til sinnemestring hvert år..  KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 26. august). Råd når barnet skal begynne på skolen. [TV].  NRK Nyheter.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 21. august). Råd ved skolestart. [TV].  NRK nyheter.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 31. januar). Skilsmissebarn med delt bosted klarer seg best.. [Internett].  Forskning.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 18. september). Skilsmissebarn som bor hos begge foreldrene er minst stresset..  KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 21. august). Skolestart/bruk av mobiltelefon i klasserommet. [Internett].  NRK nyheter.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 15. mai). Slapp av, du er god (nok) mamma.  Foreldre & Barn.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 22. juni). Slik gjør du overgangen fra skole til barnehage enklere for femåringen.  Adresseavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 12. juli). Slik håndterer dere søsken som krangler.. [Internett].  Klikk.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 20. juni). Slik lykkes du med å oppdra empatiske barn..  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 24. april). Slik takler du barnets angst.. [Fagblad].  Utdanning.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 23. mai). Snakk med varna om terror. [Radio].  NRK Dagsnytt.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 06. april). Torild Skard skårer selvmål.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 17. august). Vil ikke barnet i barnehagen?. [Internett].  Klikk.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 01. oktober). Å hjelpe barn ut av kjedsomhet kan hemme kreativiteten.  Aftenposten.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Nosrati, Mona; Hermann, Stefan; Lohndal, Terje; Ulvund, Stein Erik; Harkestad Olsen, Mirjam; Skeid Fossum, Susanne & Jøsendal, Jan Sivert (2016). Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 27. mars). 15 ting å tenke på når det blir vår. Det er du som kjenner barnet ditt best.. [Internett].  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 06. februar). -Aggresjonsutbrudd mot barn forekommer nok i de fleste hjem.  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 23. januar). Barn alenetid. [Internett].  Klikk.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 30. oktober). Barn stresser seg syke - Konflikter hjemme øker presset.  VG no.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 27. januar). Barnehage dropper karneval for å unngå kjønnsstereotype kostymer. [Internett].  Nettavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 07. oktober). Bedre med to enn ingen.  A-magasinet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:38 - Sist endret 28. aug. 2018 09:56

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter