Etablering av referanseverdier for et spørreskjema om temperament (avsluttet)

En studie for å utprøve den norske oversettelsen av Cameron-Rice Infant Temperament Questionnaire.

Om prosjektet

Etablering av referanseverdier for et spørreskjema om temperament. Studien er en utprøving av den norske oversettelsen av Cameron-Rice Infant Temperament Questionnaire. Barn som kommer til kontroll ved alle helsestasjoner i Tromsø deltar i undersøkelsen og foreldrene fyller ut spørreskjema ved 4 og 8 måneder.

Studien startet i februar 2010.

Medarbeidere: James Cameron, The Preventive Ounce, Oakland, California, USA, Kåre S. Olafsen, RBUP Nord, UiT, Carol Ostegren, University of Wisconsin- Madison, USA, Anne Mari Torgersen, Psykologisk institutt UiO og Stein Erik Ulvund PFI (UiO)/RBUP Nord, UiT.

Finansiering

Hovedstudien er finansiert av Norges forskningsråd.

Publisert 21. sep. 2010 11:14 - Sist endret 9. aug. 2021 15:07

Kontakt

Professor Stein Erik Ulvund

+47-22854252

s.e.ulvund@iped.uio.no