Etablering av referanseverdier for et spørreskjema om temperament (avsluttet)

En studie for å utprøve den norske oversettelsen av Cameron-Rice Infant Temperament Questionnaire.

Om prosjektet

Etablering av referanseverdier for et computerbasert spørreskjema for måling av temperament. Studien vil omfatte 1000 barn fra alle fire helseregioner. Undersøkelsen er en del av LIN- studien (Liten i Norge). Hovedstudien ledes av Lars Smith og Vibeke Moe ved RBUP Øst-Sør.

Finansiering

Hovedstudien er finansiert av Norges forskningsråd.

Forskningsart

Grunnforskning

 

Publisert 21. sep. 2010 11:14 - Sist endret 2. mai 2018 16:59

Kontakt

Professor Stein Erik Ulvund

+47-22854252

s.e.ulvund@ped.uio.no