Deltakere i Etablering av referanseverdier for et spørreskjema om temperament

Andre deltakere

  • Lars Smith
  • Vibeke Moe
  • Kåre S. Olafsen