Stein Erik Ulvund

Professor emeritus

Faglige interesser

 • Barns utvikling
 • Barneoppdragelse
 • Barn i familien
 • Barn i barnehage
 • Temperament hos barn
 • For tidlig fødte barn

Bakgrunn

 • Dr.philos. ved UiO 1986
 • Professor i pedagogikk ved UiO 1994
 • Professor II ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord, psykisk helse og barnevern ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet  fra 1997- 2019

Verv

 • Redaktør av Scandinavian Journal of Educational Research
 • Formann I Nasjonal komité for opprykk til professor etter kompetansevurdering
 • Medlem av utvalg for utarbeideles av Faglige retningslinjer for behandling av for tidlig fødte barn, Helsedirektoratet 2007 
 • Medlem av NOU utvalg 2016: 14 - Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Samarbeidspartnere

 • Førsteamanuensis Kåre S. Olafsen, RBUP Øst-Sør
 • PhD Carol Ostegren, University of Wisconsin-Maddison USA
 • PhD James Cameron, The Preventtive Ounce, Oakland, California, USA
 • Anne Mari Torgersen, Psykologisk institutt UiO
 • Per Ivar Kaaresen, UiT, Norges arktiske universitet
 • John A. Rønning, UiT, Norges arktiske universitet
 • Inger Pauline Landsem, UiT, Norges arktiske universitet
 • Bjørn Helge Handegård, RKBU Nord, UiT, Norges arktiske universitet

 

Emneord: Pedagogikk, Barn i risiko, Forebygging, Longitudinell læring, Psykisk helse, Relasjonsteori, Tidlig intervensjon

Publikasjoner

Very low Birth Weight Infants (<1501 g) at Double Risk. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 1994, 15, 7-13 (i samarbeid med L. Smith og R. Lindemann).

The predictive Validity of Nonverbal Communicative Skills in infants with Perinatal Hazards. Infant Behavior and Development, 1996, 19, 441-449 (i samarbeid med L. Smith).

The Role of Joint Attention in Later Development Among Preterm Infants: Linkages Between Early and Middle Childhood. Social Development, 2003, 12, 222-234 (i samarbeid med L. Smith)

Exploring the relation between memory, gestural communication, and the emergence of language in infancy: A longitudinal study. Infant and Child Development, 2006, 15, 233- 249 (i samarbeid med M. Heimann, K. Strid, L. Smith, T. Tjus & A.N. Melzoff).

A randomized, controlled trial of the effectiveness of an early intervention program in reducing parenting stress after preterm birth. Pediatrics, 2006, 118, 9-19 (i samarbeid med P.I. Kaaresen, J.A. Rønning & L.B. Dahl.

Joint attention in term and preterm infants at 12 months corrected age: The significance of gender and intervention based on a randomized controlled trial. Infant Bahavior & Development, 2006, 39, 554-563 (i samarbeid med K.S, Olafsen, J.A. Rønning, P.I. Kaaresen, B.H. Handegaard & L.B. Dahl).

Infant responsiveness and maternal confidence in the neonatal period. Scandinavian Journal of Psychology, 2007, 48, 499-509 (i samarbeid med K.S. Olafsen, J.A. Rønning, L.B. Dahl, B.H. Handegaard & P.I. Kaaresen).

Prenatal inflammation and outcome at two years corrected age in low-Weight children. Submitted for publication (i samarbeid med P.I Kaaresen, C. Klingberg, T.A. Hanssen, J.A. Rønning og  L.B. Dahl).

Maternal ratings and regulatory competence from 6 to 12 months: Influence of perceived stress, birth-weight and intervention. A randomized controlled trial. Infant Behavior & Development, 2008, 31, 408-421(i samarbeid med K.S. Olafsen, P.I. Kaaresen, B.H. Handegård, L.B. Dahl og J.A. Rønning).

A randomized controlled trial of an early intervention program in low birth weight children: Outcome at 2 years. Early Human Development, 2008, 84, 201-209 (i samarbeid med P.I. Kaaresen, J.A. Rønning, J. Tunby, S.M. Nordhov og L.B. Dahl).

A randomized study of the impact of a sensitizing intervention on the child-rearing attitudes of parents of low weight preterm infants. Scandinavian Journal of Psychology, 2010 (i samarbeid med S.M. Nordhov, P.I. Kaaresen, J.A. Rønning og L.B. Dahl).

Født for tidlig - om foreldre som ressurs i oppfølging av barna. I V. Moe, K.S. Slinning & M. Bergum Hansen (red), Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse.Oslo: Gyldendal Akademisk 2010 s. 461-480.

Nordhov, Solveig Marianne; Kaaresen, Per Ivar; Rønning, John Andreas; Ulvund, Stein Erik; Dahl, Lauritz Bredrup. 
A randomized study of the impact of a sensitizing intervention on the child-rearing attitudes of parents of low birth weight preterm infants. Scandinavian Journal of Psychology 2010 ;Volum 51.(5) s. 385-391.

Nordhov, Solveig Marianne; Rønning, John Andreas; Dahl, Lauritz Bredrup; Ulvund, Stein Erik; Tunby, Jorunn; Kaaresen, Per Ivar. 
Early Intervention Improves Cognitive Outcomes for Preterm Infants: Randomized Controlled Trial. Pediatrics 2010 ;Volum 126.(5) s. E1088-E1094.

Olafsen, Kåre Sten; Rønning, John Andreas; Ulvund, Stein Erik; Dahl, Lauritz Bredrup; Kaaresen, Per Ivar. 
Behavioural outcomes and perinatal development. Nova Acta Leopoldina 2011 ;Volum 112.(382) s. 105-110.

Olafsen, Kåre Sten; Torgersen, Anne Mari; Ulvund, Stein Erik. 
Temperament som bidrag i en skreddersydd spedbarns- og småbarnspraksis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011 ;Volum 48.(9) s. 848-855.

Nordahl Hansen, Anders Johan; Kaale, Anett; Ulvund, Stein Erik. 
Synchronization of Interplay In Children with Autistic Disorder and Preschool Teachers. International Congress of Autism Research: IMFAR; 2011-05-12 - 2011-05-1

Olafsen, Kåre Sten; Rønning, John Andreas; Handegård, Bjørn Helge; Ulvund, Stein Erik; Dahl, Lauritz Bredrup; Kaaresen, Per Ivar. 
Regulatory competence and social communication in term and preterm infants at 12 months corrected age. Results from a randomized controlled trial. Infant Behavior and Development 2012 ;Volum 35.(1) s. 140-149.

Nordhov, Solveig Marianne; Rønning, John Andreas; Ulvund, Stein Erik; Dahl, Lauritz Bredrup; Kaaresen, Per Ivar. 
Early Intervention Improves Behavioral Outcomes for Preterm Infants: Randomized Controlled Trial. Pediatrics 2012 ;Volum 129.(1) s. E9-E16.

Olafsen, Kåre Sten; Rønning, John Andreas; Handegård, Bjørn Helge; Ulvund, Stein Erik; Dahl, Lauritz Bredrup; Kaaresen, Per Ivar. 
Regulatory competence and social communication in term and preterm infants at 12 months corrected age. Results from a randomized controlled trial. Infant Behavior and Development 2012 ;Volum 35.(1) s. 140-149.

Nordahl-Hansen, Anders; Kaale, Anett; Ulvund, Stein Erik. 
Concurrent validity between parent report and direct assessment of language in young children with autistic disorder. International Congress Autism Europe 2013; 2013-09-26 - 2013-09-28.

Nordahl-Hansen, Anders; Kaale, Anett; Ulvund, Stein Erik. 
Inter-rater reliability of parent and preschool teacher ratings of language in children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders 2013 ;Volum 7.(11) s. 1391-1396.

Nordahl Hansen, Anders; Kaale, Anett; Ulvund, Stein Erik. 
Inter-rater reliability for the MacArthur-Bates Communicative Development Inventory: Parent and preschool teacher ratings of children with childhood autism. International Meeting For Autism Research; 2013-05-02 - 2013-05-04

Nordahl-Hansen, Anders; Kaale, Anett; Ulvund, Stein Erik. 
Language assessment in children with autism spectrum disorder: Concurrent validity between report-based assessments and direct tests. Research in Autism Spectrum Disorders 2014 ;Volum 8.(9) s. 1100-1106.

Hauglann, Lisbeth; Handegård, Bjørn Helge; Ulvund, Stein Erik; Nordhov, Solveig Marianne; Rønning, John Andreas; Kaaresen, Per Ivar. 
Cognitive outcome of early intervention in preterms at 7 and 9 years of age: a randomised controlled trial. BMJ (British Medical Journal) 2014 ;Volum 100. s. F11-F16.

Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Tunby, Jorunn; Ulvund, Stein Erik; Rønning, John Andreas. 
Early intervention program reduces stress in parents of preterms during childhood, a randomized controlled trial. Trials 2014 ;Volum 15:387. s. -

Strøm, Henriette Kyrrestad; Ulvund, Stein Erik. 
Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014.

Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Ulvund, Stein Erik; Kaaresen, Per Ivar; Rønning, John Andreas. 
Early intervention influences positively quality of life as reported by prematurely born children at age nine and their parents; a randomized clinical trial. Health and Quality of Life Outcomes 2015 ;Volum 13:25.

Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Ulvund, Stein Erik; Tunby, Jorunn; Kaaresen, Per Ivar; Rønning, John Andreas. 
Does an early intervention influence behavioral development until age 9 in children born prematurely?. Child Development 2015 ;Volum 86.(4) s. 1063-1079.

Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik. 
Beskrivelse og vurdering av tiltaket Grønne tanker – glade barn. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015 ;Volum 1.

Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik. 
Beskrivelse og vurdering av tiltaket Sov bedre!. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015 ;Volum 1.

Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik. 
Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Grønne tanker - glade barn (2. utg.).. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2016 ;Volum 1. s. 1-9.

Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Nosrati, Mona; Hermann, Stefan; Lohndal, Terje; Ulvund, Stein Erik; Harkestad Olsen, Mirjam; Skeid Fossum, Susanne; Jøsendal, Jan Sivert. Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-583-1285-4) 99 s. 

Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Tunby, Jorunn; Ulvund, Stein Erik. 
Associations between fathers ratings of preterm children’s behavior problems and own parenting stress across childhood.. World Association of Infant Mental Health; 2018-05-26 - 2018-05-30.

Smedsrud, Jørgen; Nordahl-Hansen, Anders; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Ulvund, Stein Erik; Idsøe, Thormod; Lang-Ree, Ole Christian. 
The Associations Between Math Achievement and Perceived Relationships in School Among High Intelligent Versus Average Adolescents. Scandinavian Journal of Educational Research 2018 s. 1-15

Olafsen, Kåre Sten; Ulvund, Stein Erik; Torgersen, Anne Mari; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars; Moe, Vibeke. 
Temperamental adaptability, persistence, and regularity: Parental ratings of Norwegian infants aged 6 to 12 months, with some implications for preventive practice.. Occasional Temperament Conference; 2018-05-23 - 2018-05-25.

Olafsen, Kåre Sten; Ulvund, Stein Erik; Torgersen, Anne Mari; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars; Moe, Vibeke. 
Temperamental adaptability, persistence, and regularity: Parental ratings of Norwegian infants aged 6 to 12 months, with some implications for preventive practice. Infant Mental Health Journal2018 ;Volum 39.(2) s. 183-197.

Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Kaaresen, Per Ivar; Tunby, Jorunn; Ulvund, Stein Erik; Rønning, John Andreas. 
Stability and change in longitudinal associations between child behavior problems and maternal stress in families with preterm born children, follow-up after a RCT-study. Children 2019 ;Volum 6.(19). 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 • Ulvund, Stein Erik (2022). Early Intervention in Families with Preterm Infants: A Review of Findings from a Randomized Controlled Trial Following Children Up to 9 Years of Age. Children. ISSN 2227-9067. 9(4), s. 1–10. doi: 10.3390/children9040474.
 • Rye, Marte; Eng, Helene & Ulvund, Stein Erik (2020). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security Virginia – Gruppemodellen (COS-VG) (2. utg.) . Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. ISSN 2464-2142. 2(2). Fulltekst i vitenarkiv
 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge & Ulvund, Stein Erik (2020). Temperamental Development among Preterm Born Children. An RCT Follow-Up Study. Children. ISSN 2227-9067. 7 (4)(36). doi: 10.3390/children7040036. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eng, Helene; Rye, Marte & Ulvund, Stein Erik (2020). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security Virginia - Familiemodellen (COS-VF, 2. utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. ISSN 2464-2142. Fulltekst i vitenarkiv
 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Kaaresen, Per Ivar; Tunby, Jorunn; Ulvund, Stein Erik & Rønning, John Andreas (2019). Stability and change in longitudinal associations between child behavior problems and maternal stress in families with preterm born children, follow-up after a RCT-study. Children. ISSN 2227-9067. 6(2). doi: 10.3390/children6020019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Smedsrud, Jørgen; Nordahl-Hansen, Anders; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Ulvund, Stein Erik; Idsøe, Thormod & Lang-Ree, Ole Christian (2018). The Associations Between Math Achievement and Perceived Relationships in School Among High Intelligent Versus Average Adolescents. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. s. 1–15. doi: 10.1080/00313831.2018.1476406. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olafsen, Kåre Sten; Ulvund, Stein Erik; Torgersen, Anne Mari; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Temperamental adaptability, persistence, and regularity: Parental ratings of Norwegian infants aged 6 to 12 months, with some implications for preventive practice. Infant Mental Health Journal. ISSN 0163-9641. 39(2), s. 183–197. doi: 10.1002/imhj.21697. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Ulvund, Stein Erik (2021). Så skadelig er søskenmobbing. [Avis]. VG.
 • Ulvund, Stein Erik (2021). Ekspertenes råd til skolestart. [Avis]. Rogalands Avis.
 • Ulvund, Stein Erik (2021). Hvordan forberede barna til skolestart? [Avis]. Dagsavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2021). Er det brødre eller søstre som krangler mest? [Avis]. KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2021). Presset med å få flere barn er i ferd med å forsvinne. [Avis]. KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2021). Slik opplevde vi skilsmissen. [Avis]. VG.
 • Ulvund, Stein Erik (2021). Denne foreldrestilen er mest vanlig i Norge. Hvilken er du? [Avis]. Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2021). Professor om oppdragelse: Suksess-koden. [Avis]. Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Elever blir bedt om å utpeke mobbere. [Avis]. Dagsavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Elever blir utpekt som mobbere. [Avis]. Fædrelandsvennen.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Uenighet om kartlegging av mobbing. [TV]. Nyhetskanalen TV2.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Diskusjon om kartlegging av mobbing. [TV]. Dagsnytt 18 NRK1.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Kartlegging av mobbing gjør foreldre usikre. [Avis]. Dagsavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Foreldre som ressurs i oppfølgingen av for tidlig fødte barn.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Barn og alkohol i julen. [Internett]. Av og Til.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Viktig at barn får ferie. [Internett]. Vestlandsnytt.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Når omsorgen svikter. [Fagblad]. Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Når barnet blir født for tidlig. Forskningsdagene 2020.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Kritikkverdig å etterlate barn i bil. [Internett]. Stord 24.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Fem tips til foreldre ved skolestart. [Avis]. Fædrelandsvennen.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Disse er mest utsatte for å føle seg ensomme. [Avis]. Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). La ikke coronaviruset knekke parforholdet. [Avis]. Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). 7 tips til hjemmekontor. [Internett]. Dagens Perspektiv no.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Viktig å senke skuldrene. [Avis]. Romerikes Blad.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Utfordringer med hjemmekontor. . [TV]. NRK Nyhetsmorgen.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Råd til foreldre med hjemmekontor. [Internett]. Foreldre & Barn.
 • Ulvund, Stein Erik (2020). Råd til foreldre som har hjemmekontor og småbarn hjemme. [Internett]. Klikk.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2019). Størst i barnehagen, minst på skolen. [Avis]. VG Pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2019). Tøft å stå utenfor Velstands-Norge. [Avis]. VG Pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2019). Bruk ikke egne barn i valgkampen. [Avis]. Nyhetsavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2019). Derfor bør du la barna kjede seg. [Avis]. VG Pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2019). Skolestart. [Avis]. Fedrelandsvennen.
 • Ulvund, Stein Erik (2019). Forskning viser at skilsmissebarn klarer seg best. [Avis]. VG Pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2019). Slik er det følelsesmessig for barn å ha delt bosted. [Avis]. Plusstid.
 • Ulvund, Stein Erik (2019). Barns forståelse av penger. [Fagblad]. Dine Penger Pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2019). Slik lærer du barna om penger. [Avis]. VG Pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2019). Barns reaksjon på skilsmisse. Tre viktige ting. [Avis]. VG Pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Professor ber foreldre stresse ned: Det viktigste man overfører til barna er gener. [Avis]. Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Professor ber foreldre stresse ned i oppdragelsen. [Avis]. Aftenposten A-magasinet.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Debatt: Snille barn ren skremselspropaganda. [Avis]. Dagbladet (innlegg).
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Besteforeldre tar av på julegavehandel. [Radio]. P4-nyhetene.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Julegaver til barn. [Radio]. P4-nyhetene.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Slik håndterer du barnas temperament. [Internett]. VG,no.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Diskusjon om pakkekalendere. [TV]. TV2 Nyhetskanalen .
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Hvordan snakke med barn om døden? [Avis]. KK,no.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Kommentar til Vera Micaelsens hilsen til barna. [Internett]. VG,no.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Barn og skilsmisse. [Avis]. KK.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Vanlige barn. Hvor vanlige er de? [Internett]. Utdanningsforbundet, Lærerrommet, podcast.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Når barna har fri, men ikke du. [Avis]. Sunnmørsposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Foreldreinstinkt? - mammahjerte/pappahjerte. [Internett]. Foreldrerådet.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Hvor mye av barnas skjermbruk skal vi styre? [Radio]. Norgesglasset NRK P1.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Barneoppdragelse var mye verre før. [Internett]. ABC nyheter.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Læreren er ikke lenger en autoritetsperson. [Radio]. Dagsnytt NRK P!.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Mange foreldre er altfor kritiske til skolen. [Radio]. NRK P2.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Slik kan du motivere barna dine til skolestarten. [Avis]. Fædrelandsvennen.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Dette er det aller viktigste du kan snakke med barnet ditt om før skolestart. [Internett]. Klikk.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Foreldre må skjerpe seg. [TV]. Nyhetskanalen TV2.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Foreldre må stoppe voldsturer til Hellas. [Radio]. P4-nyhetene.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Nekter barnet ditt å gå på skolen etter ferien? Her er tipsene. [Internett]. Aftenposten. no, Fædrelandsvennen, Sunnmørsposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Skolevegring. [TV]. Nyhetskanalen TV2.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Barns temperament. [Radio]. Foreldrerådet/Rubicon radio.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Jeg tror verken krigslek eller videospill lærer barn å drepe. [Avis]. KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Hei skole, ha det barnehage. [Avis]. Bidstikka.
 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Tunby, Jorunn & Ulvund, Stein Erik (2018). Associations between fathers ratings of preterm children’s behavior problems and own parenting stress across childhood.
 • Olafsen, Kåre Sten; Ulvund, Stein Erik; Torgersen, Anne Mari; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Temperamental adaptability, persistence, and regularity: Parental ratings of Norwegian infants aged 6 to 12 months, with some implications for preventive practice.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Lekens betydning i barns utvikling. [Internett]. Foreldrerådet Rubicon podcast.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Debatt om barneoppdragelse. [Radio]. Dagsnytt 18 NRK P2.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Sitter på ukjent fasit om barneoppdragelse. [Avis]. Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Barneoppdragelse gjennom tidene. [Radio]. Her og nå NRK P1.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Så viktig er lek for barnets utvikling. [Internett]. VG.
 • Ulvund, Stein Erik (2018). Slik får du bedre dialog med tenåringen. [Internett]. VG.
 • Olafsen, Kåre Sten & Ulvund, Stein Erik (2017). Barnets temperament: mer enn hissighet. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Ikke kommenter jentas søte kjole. [Avis]. Stavanger Aftenlad.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Aleneforeldre er like flinke. [Avis]. Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Må jeg leke med barnet mitt? [Avis]. Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Får man slemme barn av å fortelle dem om julenissen? [Avis]. Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Personalet i barnehager forskjellsbehandler jenter og gutter. [Avis]. Stavanger Aftenblad.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Det store søskenmysteriet. [Avis]. A magasinet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Skilsmissebarn som bor hos begge foreldrene er minst stresset. [Avis]. KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Å hjelpe barn ut av kjedsomhet kan hemme kreativiteten. [Avis]. Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Definisjon av barneoppdragelse. [Internett]. Store Norske Leksikon.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Debattinnlegg: Kvasivitenskapelig mageplask. [Avis]. Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Kronikk: Ikke sett forholdet på vent. [Avis]. Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Kronikk: Leken må tas på alvor. [Avis]. Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Debatt: Hiver seg på bølgen. [Avis]. Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Råd når barnet skal begynne på skolen. [TV]. NRK Nyheter.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Barnet mitt er venneløs. Hva gjør jeg? [Internett]. Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Det er normalt at du ikke får barnet til å spise, men det trenger ikke nødvendigvis å være farlig. [Avis]. KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Er barnet ditt sint? [Avis]. Adresseavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Har ikke femåringen din lært seg å lese? Ingen grunn til engstelse - det er viktigere at barnet kan dette. [Avis]. Stavanger Aftenblad.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Slik gjør du overgangen fra skole til barnehage enklere for femåringen. [Avis]. Adresseavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Er barnet ditt sint, trist eller grisk? Les dette. [Avis]. Fædrelandsvennen.
 • Ulvund, Stein Erik (2017). Slik håndterer dere søsken som krangler. [Internett]. Klikk.no.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:38 - Sist endret 18. okt. 2022 10:37

Prosjekter