Veiledning til familier med prematurt fødte barn - hva er sentrale virkningsmekanismer?

Prosjektet er en delstudie av TISP- studien.

Om prosjektet

Målsettingen med delstudien er å forstå hvordan intervensjon påvirker barn og foreldre. Mer kunnskap om hvilke mekanismer som er involvert i vellykket forsterkning av foreldre-barn samspill er viktig for videre utvikling og implementering av tiltak for barn i risiko for skjevutvikling.

Studien ledes av postdoktor/forsker Inger Pauline Landsem.

Prosjektet er godkjent av REK (06.11.2019).

Prosjektet avsluttes i 2023.

Publisert 9. aug. 2021 15:15 - Sist endret 9. aug. 2021 15:16

Kontakt

Professor Stein Erik Ulvund

+47-22854252

s.e.ulvund@iped.uio.no