Deltakere i Prosjekt tidlig intervensjon 2000

Andre deltakere

  • Per Ivar Kaaresen
  • John A. Rønning
  • Jorunn Tunby