Om framtidsbilder

3C gjennomfører eksperimentell deltagende design med innbyggere og i samarbeid med Trondheim kommune for å forbedre gjestebudet som deltagende arena i byutvikling. 3C vil ha fokus på bruk av digitale medier i denne forbindelse.

Prosessresultatet skal være kunnskap om hvordan en inviterer til medvirkningsprosesser, og hvordan en kan sørge for at resultater kan brukes videre, både av interesserte innbyggere, og av profesjonelle planleggere i kommunen.

Produktet fra denne designprosessen skal være innspill til prosjektet FramtidsTrondheim 2050 og fokusere på Midtbyen. Sammen med parallelloppdraget om å lage framtidsbilder skal dette være en del av et utstilling i 2019.

3C har utviklet en nettside med tre komponenter: Invitasjon, bakgrunn og samskaping. Kommunen kan invitere aktuelle innbyggere, velforeninger, borettslag ol. ved å sende dem adressen: delta.framtidstrondheim.no

Invitasjon

Denne delen baseres på erfaringer fra andre prosjekter i Trondheim som bruker strategiske planprosesser, og hvor det er mange aktører. Det utvikles en tidslinje med milepæler som forklarer alle viktige hendelser i en planprosess, som beslutninger på ulike nivåer, dokumentasjon/beslutningsgrunnlag, innspill, lenker til debatt ol. Tidslinjen vil overordnet uttrykke hva som er på spill i de ulike fasene i planleggingen.

Bakgrunn

Denne delen baseres på lenker til informasjon som i dag ligger rundt på nettet. Den skal besvare grunnleggende spørsmål som hvorfor fortetting, hvilke overordnede føringer ligger til grunn, hvilke elementer planer må inneholde, hva må en tenke på, hvilke bidrag har profesjonelle aktører til paner, hvilke interesser har private aktører, hva kan innbyggere bidra med, hva sier plan- og bygningsloven, hvilke strategier har Trondheim kommune for medvirkning.

Samskaping

Denne delen tilbyr digitale verktøy for å skape framtidsbilder.

Published Jan. 11, 2019 9:38 PM - Last modified Jan. 15, 2019 12:05 AM