Informasjon om forskning på sosiale medier

Om innsamling, lagring og bruk av data

«3C» (Co-Constructing City Futures) utvikler metoder og teknologi som kan forbedre deltagelse og medvirkning i byplanlegging. Ambisjonen er å bidra til en endring i planleggingsprosesser på lang sikt. Derfor er det viktig at vi involverer aktører som har direkte erfaring når det gjelder å enten motta, bidra med, eller bruke innspill i planleggingsprosesser.

Vi ønsker å få innblikk i rollen til sosiale medier (f.eks. Facebook) i forhold til medvirkning i offentlige planprosesser og byutvikling.

Vi ønsker å analysere innlegg i sosiale medier for å bedre forstå:

 • hvordan plandokumenter trekkes inn i sosiale medier
 • hvordan planer diskuteres i sosiale medier
 • hvordan alternative planer oppstår og beskrives
 • hvordan argumentasjon bygges over tid
 • samspillet mellom ulike sosiale medier (f.eks. Twitter. YouTube, opprop.net og Facebook)
 • samspillet mellom sosiale medier og offentlige IKT tjenester for planarbeid, som saksinnsyn, publikumstjenester, ol.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet ledes av førsteamanuensis Ole Smørdal ved Universitetet i Oslo.

Innsamlig av data

Administratorene og de mest aktive deltagerne i  Facebookgruppa må samtykke til innsamling av data. Alle deltagerne i Facebookgruppa blir informert om studien gjennom en melding som er postet i gruppa. Enhver medlem i Facebook-gruppa kan når som helst trekke seg uten å oppgi noen grunn. Dersom en trekker deg, vil alle opplysninger om personen og innlegg som personen har skrevet bli slettet.

Bruk av data

Kopien av innleggene i Facebookgruppa blir betraktet som forskningsdata, og blir analysert med hensyn til spørsmålene som er listet opp over. Forskningsdata vil alltid bli presentert i en anonymisert form.  Datamaterialet kan kun brukes av deltakere i prosjektet.

Sikker lagring av data og sletting av data

All informasjon som blir samlet inn, vil bli oppbevart på en sikker måte ved Universitet i Oslo.  Digitale data oppbevares på sikret dataområde der kun deltakere i forskningsprosjektet har innsyn, og alle papirdata oppbevares nedlåst med samme begrensning i innsyn.

Hvis dere har spørsmål angående forskningsarbeidet, kan dere kontakte en av de involverte forskerne:

 • Ole Smørdal, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, tlf. 93 08 04 73,  ole.smordal@uv.uio.no.
 • Kristina Ebbing Wensaas, konsulent ved Norconsult, kristina.ebbing.wensaas@norconsult.com.
 • Susana Lopez-Aparicio, seniorforsker ved Norsk institutt for luftforskning (NILU), Susana.Lopez-Aparicio@nilu.no
 • Ida Nilstad Pettersen,  forsker ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), ida.nilstad.pettersen@ntnu.no.
 • Kristian Hoelscher, seniorforsker ved Peace Research Institute Oslo (PRIO), krihoe@prio.no.
Published Apr. 4, 2017 9:25 PM - Last modified Feb. 6, 2018 1:01 PM