CAMO: Cultural Awareness in Military Operations (completed)

About the project

Collaboration between Norwegian Defense University College and NTNU (IDI) to develop and evaluate a simulation and role play in Second Life for the purpose of training in cultural awareness and intercultural communication.

Objectives

Evaluate the potential of Second Life as learning platform for teaching and learning about intercultural communication and multicultural awareness, and explore the relative strengths of CSCL compared to "conventional" E-earning, regarding focus (individual vs. collaborative learning) and research methods (qualitative and quantitative) for evaluation of the results.

Outcomes

A set of concrete learning goals, scenario and role play involving soldiers in a semi-realistic mission, model of an Afghani village in Second Life, recommendations regarding the usefulness 3D virtual worlds (Second Life in particular) for military training.

Background

3-dimensjonale sosiale verdener har eksistert i 12-15 år. Toppen på popularitetskurven ser ut til å ha blitt nådd rundt 2008-09, da for eksempel plattformen SecondLife hadde over 6 mill. registrerte brukere. Etter det har bruken dalt betydelig og andre sosiale medier som Facebook, Twitter etc. har overtatt mye av oppmerksomheten.

Både for forsknings- og praksismiljøer har interessen for bruk av 3D-verdener i læring vært motivert av at den tradisjonelle formen for e-læring i arbeidslivet – såkalt ”konseptbasert e-læring” – har utviklet seg relativt lite de siste årene og er ikke i stand til å møte store pedagogiske utfordringer: mangel på læringsrelevant sosial interaksjon og muligheter for kunnskapsbaserte hands-on øvinger knyttet til det som skal læres. 3D-verdener på nett gir helt andre muligheter for simulering og samhandling. Derfor er det også mange som hevder at 3D-verdener er neste generasjons e-lærings-plattform. Man er imidlertid fortsatt i en tidlig fase og trenger eksperimentering og kunnskaps-utvikling for å kunne utnytte de mulighetene som allerede er iboende og de som vil komme.

Financing

The Norwegian Defence University College (FHS: Forvarets Høgskole)

Project period

2011-2012

Publications

Final report

Presentations

February-8-2012

Published Jan. 23, 2012 2:49 PM - Last modified Sep. 3, 2015 1:15 PM

Contact

Project leader InterMedia: Anders Mørch

Project leader FHS: Ramin Darisiro

Participants

Detailed list of participants