Deltakere i 3C // Samskaping av fremtidens byer

Fra UiO

Andre deltakere

  • Ida Nilstad Pettersen
  • Kristina Ebbing Wensaas
  • Susana Lopez-Aparicio
  • Kristian Hoelscher