Kognitive og motivasjonelle prosesser i multippel tekstforståelse (avsluttet)

Dette prosjektet undersøker hvordan ulike kognitive og motivasjonelle prosesser relaterer seg til multippel tekstforståelse.

Om prosjektet

Vi lever i dag i et kunnskapssamfunn hvor tilgangen til informasjon nærmest er ubegrenset; både gjennom tradisjonelle eter- og tekstmedier, så vel som nyere kommunikasjons- og informasjonsteknologi (f.eks. internett). God leseforståelse er en viktig kompetanse for å navigere i dette informasjonsmangfoldet. For å nyttegjøre seg denne informasjonsrikdommen om et gitt tema eller saksforhold må leseren kunne integrere og syntetisere informasjon fra ulike kilder, dette kalles multippel tekstforståelse 

Det aktuelle forskningsprosjektet vil undersøke hvordan ulike kognitive og motivasjonelle prosesser relaterer seg til multippel tekstforståelse. Undersøkelsen gjennomføres blant ca 250 elever i 1. klasse i videregående skole som går studieforberedende program. Deltakerne leser et tekstsett bestående av seks ulike naturfagstekster som inneholder motstridende vitenskaplige forklaringer på forholdet mellom soling og helse. 

Forskningsprosjektet ligger innenfor TextDIM.

Mål

  1. Gi ny kunnskap om hvordan kognitive prosesser interagerer med motivasjonelle prosesser under lesing av multiple tekster
  2. Utvikle metoder for online-målinger av lesemotivasjon 

Forskningskategori

Grunnforskning

Publisert 5. okt. 2010 13:01 - Sist endret 16. aug. 2018 13:44