Publikasjoner fra prosjektet

  • Enkeltfag i flerfaglige og tverrfaglige opplegg: Fagdidaktikk i lærerutdanningen. Bedre skole, 2012, nr. 3, s. 19 - 22
  • Metodeorientering og læreplanlojalitet - fagdidaktikk i læreplaner for lærerutdanningen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 2012, årgang 96, nr. 4II, s.258 - 268
  • Skolefag i læreplanreformer 1939- 2013. Gyldendal akademisk, 2015. 221 s.

 

Publisert 24. apr. 2013 16:28 - Sist endret 15. mai 2018 16:13