English version of this page

Personvernpolicy for læringsanalyse og utdanningskvalitet ved UiO er nå ute til intern høring

Da er det hyggelig å kunne melde at arbeidsgruppa for utvikling av en GDPR policy for arbeid med kvalitet i utdanningene ved Universitetet i Oslo har levert et policy notat til ledelsen ved UiO som nå skal ut på høring blant fakultetene. Tittelen er "Læringsanalyse og kvalitet i utdanningene ved UiO: Forslag til personvernpolicy", og formålet er å vurdere juridiske, personvernmessige og etiske spørsmål knyttet til å etablere læringsanalyse som en pågående og systematisk aktivitet ved UiO.

I arbeidsgruppa er HuLAR godt representert, og bidragsytere er Prof. Malcolm Langford (leder; CELL, JUS), Prof. Marte Blikstad-Balas (ILS, UV), Johann Andreas Bolle Bull-Berg (Studentrepresentant, JUS), Jan Dolonen (IPED, UV), Roger Markgraf-Bye, (personvernombud UiO), Vilde Nenseth (USIT, UiO), Are Evju (USIT, UiO), Jørgen Hammer Skogan (Studentparlamentet UiO), 1. aman. Emily Mary Weitzenboeck (OsloMet, CELL), og Lena Charlotte Finseth (SADM, UiO).

Rapporten som nå er til høring ved UiO: Policy rapport

Arbeidet er et resultat diskusjoner i HuLAR over et par år - bl.a. representert gjennom seminarene "om bruk av læringsanalyse for undervisning og studiekvalitetsutvikling", "læringsanalyse og GDPR i norsk høyere utdanning", og juridiske og etiske vurderinger gjort av Emily Mary Weitzenboeck (OsloMet, CELL) og USIT-juristene (Are Evju og Vilde Nenseth). HuLAR vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til dette arbeidet!

Emneord: Læringsanalyse, Kvalitetssystemet for studier
Publisert 10. juni 2022 12:42 - Sist endret 7. juli 2022 10:37