Forutsetninger i G-teori (avsluttet)

Kan G-teorien bygges på mildere forutsetninger?

Om prosjektet

Generalizability theory (G-teori) er en "moderne" reliabilitetsteori, utviklet av Cronbach m.fl. Teorien gjør det mulig å estimere hvor mye ulike feilkilder innvirker på data. Prosjektet går ut på å vise at denne teorien kan bygges på mildere forutsetninger enn de som vanlig legges til grunn.

Prosjektets art

Grunnforskning

 

 

Publisert 29. sep. 2010 13:36 - Sist endret 24. mars 2015 13:22

Kontakt

Thor Arnfinn Kleven

+47-22855298

t.a.kleven@ped.uio.no