Signifikanstesting (avsluttet)

Hva gjør vi når vi signifkanstester og (hvorfor) bør vi gjøre det?

Om prosjektet

Kritisk drøfting av prinsipielle spørsmål i forbindelse med vanlig signifikanstestingspraksis.

Forskningsart

Grunnforskning

 

 

 

Publisert 29. sep. 2010 13:23 - Sist endret 24. mars 2015 13:22

Kontakt

Thor Arnfinn Kleven

+47-22855298

t.a.kleven@ped.uio.no