Trivsel i skolen (avsluttet)

Hva kan vi si om trivsel i skolen?

Om prosjektet

Problemstillinger:

  • Hva konstituerer trivsel hos elever på ulike alderstrinn?
  • Hvor stabil er trivselsopplevelsen opp gjennom grunnskolen?

Bakgrunn

Videre analyser av spørreskjemadata fra tidligere samarbeidsprosjekt mellom PFI og Bærum kommune

Forskningsart

Anvendt forskning

Publisert 29. sep. 2010 13:07 - Sist endret 24. mars 2015 13:22

Kontakt

Thor Arnfinn Kleven

+47-22855298

t.a.kleven@ped.uio.no