On becoming a clinical teacher (ph.d.-prosjekt) (avsluttet)

Prosjektet utforsker hvordan medisinske doktorer utvikles som lærere i høyere utdanning.

Om prosjektet

Prosjektet med arbeidstittelen “On becoming a clinical teacher” ledes av ph.d-kandidat Monika Kvernenes. Studien ser nærmere på hvordan universitetslærere oppfatter sine undervisningsoppgaver og hvordan disse endres over tid. Klinisk undervisning ved medisinstudiet brukes som case.

Mål

Prosjektet søker å belyse:
a) hvordan lærere i medisin oppfatter og forstår klinisk undervisning på kvalitativt forskjellige måter
b) hvilke endringer lærere i medisin gjør i sin undervisning og/eller i sin måte å forstå undervisning på
c) hva som bidrar til endring/læring
 

Resultater

Et utvalg av foreløpige funn er rapportert i Changes in Conception of Bedside Teaching – Two Examples of Workplace Learning. Paper presentert ved ICED-konferansen, Barcelona; 2010-06-28

Bakgrunn

Kvalitative forskningsintervjuer samt observasjonsnotater av klinisk undervisning utgjør dataene i prosjektet. Funnene vil rapporters gjennom to typer analyser; én fenomenografisk analyse av hvordan lærere i medisin oppfatter klinisk undervisning på kvalitativt forskjellige måter, og én casestudie hvor 2-3 enkeltinformanter analyseres nærmere for å forstå deres utviklings- og læringsløp over tid.

Publisert 4. okt. 2010 10:26 - Sist endret 19. nov. 2014 15:11

Kontakt

Monika Kvernenes

Pedagogisk forskningsinstitutt

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

+47-22857305

monika.kvernenes@uv.uio.no