Hannah Arendt – å være hjemme i verden (avsluttet)

Hva knytter mennesker sammen?

Om prosjektet

En av de mest sentrale spørsmål i politikken og politisk dannelse er hva det er som knytter mennesker sammen? Nasjonalisme svarer med felles fortid og territorium.

Hannah Arendt prioriterer i midlertid ikke nasjonal tilhørighet men derimot evnen til å tenke og å bruke egen dømmekraft. Dette begrunner hun eksistensfilosofisk til fordel for republikken.

Prosjektet er hermeneutisk-fenomenologisk med tyngdepunktet på tenkning og dømmekraften.

Forskningsart

Grunnforskning

 

 

Publisert 20. mars 2017 13:41 - Sist endret 24. apr. 2018 15:02