Pedagogisk praksis og skolefaglig læringsutbytte (avsluttet)

I prosjektet fokuseres det på lærerenes opplæringsorganisering, undervisningspraksis, pedagogiske metoder og elevenes innholdsfosrtåelse, læringsutbytte og skolefaglig læring og utvikling.

Om prosjektet

Prosjektet ble satt i gang i 2009 i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo.

Prosjektet er observasjonsbasert. Samtidig utgjør innholdsanalyser av nasjonale prøver i lesing og elevbesvarelser det empiriske materialet i prosjektet

Det ble hittil publisert to vitenskapelige bøker og en vitenskapelig artikkel på bakgrunn av dette prosjektet. Flere publikasjoner vil komme.

Forskningsart

Grunnforskning

 

Publisert 7. okt. 2010 16:05 - Sist endret 2. mai 2018 17:05