Autisme: spektrumforstyrrelser, kommunikasjon og pedagogiske tiltak (avsluttet)

Hva kjennetegner velfungerende pedagogiske tiltak mot autismerelaterte forstyrrelser?

Om prosjektet

Prosjektet fokuserer på ulike aspekter ved autismerelaterte forstyrrelser, herunder vansker med kommunikasjon og kjennetegn ved ulike velfungerende pedagogiske tiltak. Prosjektet retter også et spesielt fokus på tospråklige barn med autismespektrumforstyrrelser og tilpassete pedagogiske tiltak. Prosjektet er baserer seg på case-studier.

Det jobbes med vitenskapelige publikasjoner fra prosjektet.

Forskningsart

Grunnforskning

Publisert 7. okt. 2010 16:13 - Sist endret 4. des. 2014 13:26