Utprøving av metodene Videomodellæring, Discrete Trial opplæring og PECS (Picture Exchange Communication Systems) for treningen og opplæringen av barn med autisme spekter forstyrrelser (ASF). (avsluttet)

Samarbeidsprosjekt med STATPED SØRØST.

Om prosjektet

Prosjektets mål:

  1. Å styrke PPT-ansattes, lærernes, spesialpedagogenes og assistentenes kompetanse når det gjelder utprøving av metodene
  2. Å prøve ut Videomodellæring, Discrete Trial opplæring (DTO) og PECS (Picture Exchange Communication Systems) for treningen og opplæringen av barn med autisme spekter forstyrrelser (ASF)
  3. Å samle og  registrere data basert på ‘Single Subject Design’ og  ‘Multiple Baseline Design’. Disse designene innebærer å kartlegge baseline ift læringsmål på de atferdsmessige, ferdighetsmessige, språklige og kunnskapsmessige områdene og følge og opp og registrere metodenes bidrag til elevenes læring og utvikling ift de oppsatte læringsmålene.
  4. Utprøving av ulike teknologier Ipads og Itouch og lignende i sammenheng med Videomodellæring, DTO og PECS

Det er presentert et paper og en poster på to internasjonale konferanser og et internasjonalt seminar om autisme.

Det er også skrevet en vitenskapelig artikkel som er under vurdering i et fagfellevurdert tidskrift.
 

Prosjektets varighet: 2014-2016

 

Publisert 4. des. 2014 13:38 - Sist endret 6. mars 2018 11:30