Deltakere i Vurdering for seleksjon i de skandinaviske utdanningssystemer – ASSESS (ph.d-prosjekt)

Navn Telefon E-post Emneord
Sverre Tveit Postdoktor +47 22858277 +47 41545503 (mob) sverre.tveit@iped.uio.no Pedagogikk, Utdanningspolitikk, Vurdering, Komparative og internasjonale studier