Grøver, V. (2018): Å lære språk i barnehagen. Kvaliteter ved barns samhandling med voksne og jevnaldrende som fremmer språklæring

Monografi: Cappelen Damm

Om boka

Det kan være lett å tenke at barn i barnehagen lærer språk nærmest av seg selv. Denne boken viser at de voksne kan gjøre en stor forskjell gjennom måten de samhandler med barna på og hvordan de tilrettelegger for barns samhandling med hverandre. Dette er særlig viktig for barn som lærer norsk som et nytt språk i barnehagen.

Gøver etablerer et kunnskapsgrunnlag for språkarbeid i barnehagen ved å drøfte forskning fra ulike tradisjoner opp mot de voksnes rolle som språkmodeller og tilretteleggere i barnehagen. Fremstillingen belyser også samarbeid mellom ansatte og mellom foreldre og ansatte, og tar i betraktning at barn er ulike og har ulik bakgrunn. Språkfremmende samspill, muligheter og utfordringer illustreres gjennom samtaleeksempler fra norske barnehager.

Publisert 23. jan. 2018 14:40 - Sist endret 23. jan. 2018 14:41