Jarning, H. (2016). Det pedagogiske kunnskapsområdet og Norsk pedagogisk tidsskrift

Sammendrag

Artikkelen tar for seg endringer i områder og omland til det pedagogiske kunnskapsområdet i hundreåret Norsk pedagogisk tidsskiftPT har vært i drift. Fra starten av var pedagogikk samlebetegnelse for kunnskapsfeltet rundt lærerarbeid og folkelige pedagogiske oppgaver. I institusjonaliseringen som forskningsområde var psykologisk pedagogikk fra starten den sentrale tilnærmingen. I andre halvdel av NPTs hundreår kom nyord som skoleforskning, fagdidaktikk, utdanningsforskning og utdanningsvitenskap i bruk, og alle har felles at de har pekt ut over kjærneområder som pedagogikk som disiplin har ivaretatt.

Publisert 24. feb. 2017 10:59 - Sist endret 24. feb. 2017 10:59