von Wright, M. & Kvernbekk, T. (red.) (2018) Barn og deres voksne

Antologi: I Cappelen Damm

Sammendrag

Barn og deres voksne behandler spørsmål om barns muligheter til frihet, rettferdighet, deltakelse, utdanning, lek, glede, undring og fantasi. Forfatterne tar også opp samfunnsmessige, politiske og historiske betingelser for utdanning. Boktittelen minner oss om at barn er subjekter som har andre perspektiver på livet enn de voksnes, samtidig som barndom og voksenliv er tett sammenvevd. En barnetilværelse som skaper frihet og styrke forutsetter et samfunn med et stort handlingsrom for barn og en relasjon mellom voksne og barn som preges av gjensidig respekt og tillit. Av pedagoger og lærere krever det både takt og et åpent sinn.

Boka har sytten bidragsytere fra seks forskjellige land. Disse bidragsyterne er forskere innenfor pedagogisk filosofi og samfunnsvitenskap. De skriver om
relasjonen mellom barn og voksne, om barns lekelyst og om en fantasi som skaper andre estetiske og sansemessige opplevelser og erfaringer enn hva voksenverdenen hadde tenkt og planlagt for. De problematiserer både pedagogikkens paradoksale vesen og dens dannende og transformerende aspekter. De behandler også skolens politiske og samfunnsmessige oppdrag og ser både framover og bakover i tid.

Boka henvender seg til pedagoger, lærere, studenter og forskere – og til alle som interesserer seg for barn og for utdanningens vilkår.

Publisert 18. okt. 2018 13:04 - Sist endret 18. okt. 2018 13:04