Britt Ulstrup Engelsen

Professor emeritus
Bilde av Britt Ulstrup  Engelsen
English version of this page
Telefon +47-22855281
Rom 572
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

For mer informasjon, gå til Britt Ulstrup Engelsens presentasjon på engelsk.

Emneord: Pedagogikk, Læreplanstudier, Utdanningsreformer

Publikasjoner

 • Engelsen, Britt Ulstrup (2019). Fremtidens skole: Gjensyn med vitenskapssentrert læreplantenkning? Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 103(1), s. 53–64. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2019-01-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2017). Samme sak? Lokalt læreplanarbeid etter M87 og lokalt arbeid med læreplaner etter LK06. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 101(1), s. 57–67. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2017-01-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2016). Skoleeierne og den lokale læreplanvirksomheten. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 54–57.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2015). Fagdidaktisk belysning av skolefag i endring. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 41–45.
 • Karseth, Berit & Engelsen, Britt Ulstrup (2013). Læreplanen for Kunnskapsløftet: Vekjente tråkk og nye spor. I Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (Red.), Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02138-6. s. 43–60.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2012). Metodeorientering og læreplanlojalitet - fagdidaktikk i læreplaner for lærerutdanningen. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 96(4 II), s. 258–268.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2010). Lærer - kjenn ditt læreplanfag. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 94(1), s. 41–52.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2009). Et forskningsblikk på skoleeierne i implementeringen av Kunnskapsløftet og LK06. I Dale, Erling Lars (Red.), Læreplan i et forskningsperspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01323-7. s. 62 –115.
 • Engelsen, Britt Ulstrup & Karseth, Berit (2009). Vzdelávací plán ve skolské reformé - pozmenený pohled na znalosti? I Kaldestad, Ola Hoff; Pol, Milan & Sedlácek, Marin (Red.), Vybrané otázky skolského managementu. Norská perspektiva. Muni Press. ISSN 978-80-210-5078-5. s. 71–82.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2009). En læreplanspesifikk lærerutdanning. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 81–85.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2008). Kunnskapsløftet og skoleeierne. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 42–45.
 • Engelsen, Britt Ulstrup & Karseth, Berit (2007). Læreplan for Kunnskapsløftet - et endret kunnskapssyn? Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 91(5), s. 404–415.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2006). Samme sak: Fagdidaktikk i lærerutdanningen og fagdidaktikk som akademisk disiplin? Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 90(1), s. 5–16.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2005). En fagdidaktikk for dagens og morgendagens skole. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. s. 89–99.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2002). Fagdidaktikk - kunnskap for undervisningsvirkeligheten? Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 13–21.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2001). Er enkeltfagenes didaktikk tilstrekkelig? I Elstad, Eyvind (Red.), Acta Didactica. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo. ISSN 82-90904-64-9. s. 59–80.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2001). Skolefagdidaktikk er ikke allmenndidaktikk! Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. s. 498–500.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2000). Didaktikk: et redskap for aktiv kunnskapssøking - ikke myndighetenes lojale "tjener"! Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 84(1), s. 4–16.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2000). Litt lettvint omgang med kildene, eller . . .? Nordisk Pedagogik. ISSN 0901-8050. 20(4), s. 237–239+243.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2000). Enkeltfagenes didaktikk: En amputert skolefagsdidaktikk. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 84(6), s. 369–383.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1999). Utdanningsreformer og læreplansammenheng. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 82(1), s. 3–12.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1999). Læreplandilemmaer ved et tusenårsskifte. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 18–22.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1998). Den integrerte lærer: Finnes hun i L97's skole? Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 16–19.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1998). Didaktisk relasjonstenkning - et 20-års jubileum. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 81(4 - 5), s. 240–251.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1998). Menigheten som læringsfellesskap. Prismet. ISSN 0032-8847. 49(5), s. 227–230.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1997). Også utenfor skoleverket finnes læreplaner. En analyse av Kirkens planer for undervisning. I Karseth, Berit; Gudmundsdottir, Sigrun & Hopmann, Stefan (Red.), "Gulserien": DIDAKTIKK: Tradisjon og fornyelse. Festskrift til Bjørg Brandtzæg Gundem. Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. s. 82–99.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1997). Ny læreplan: En fagplanstruktur for helhetlig læring? Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 81(1 - 2), s. 71–80.

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelsen, Britt Ulstrup (2015). Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor? Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-48086-5. 295 s.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2015). Skolefag i læreplanreformer 1939 - 2013. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-48019-3. 221 s.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2012). Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-42277-3. 300 s.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2006). Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - Hva, hvordan, hvorfor. Revidert mot L06: Læreplan for kunnskapsløftet. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-35596-7. 280 s.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2003). Ideer som formet vår skole? Læreplanen som idébærer - et historisk perspektiv. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-31545-0. 275 s.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2002). Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor. Revidert utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-30403-3. 236 s.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1997). Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor. Revidert mot L97. ad notam Gyldendal, Oslo. ISBN 82-417-0708-8. 235 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelsen, Britt Ulstrup (2017). Lokal læreplanvirksomhet: Fra desentraliseringsideologi til sentraliseringsstrategi. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 57–61.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2012). Sentralt og lokalt styringsnivå i skolen - en presentasjon av konklusjoner fra ARK-prosjektet.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2012). Enkeltfag i flerfaglige og tverrfaglige opplegg. Fagdidaktikk i lærerutdanningen. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 19–22.
 • Engelsen, Britt Ulstrup & Karseth, Berit (2006). Læreplan for kunnskapsløftet (L 06) - utfordringer og dilemmaer.
 • Engelsen, Britt Ulstrup & Karseth, Berit (2005). Governing through professionalism or management by objectives?
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2004). Læreplanforskning og kunnskapsinnvinning. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 47–53.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2003). Elevrollen i endring - barnets behov består. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 33–39.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2001). Et blikk på kirkedidaktikken. Prismet. ISSN 0032-8847. 52(3), s. 95–102.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1998). L97 - L94: Er det samsvar mellom planene eller går de hver sin vei?
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1998). Læreplanstudier - forskning på samfunnsfenomener: Løsninger gir vi sjelden, men vår innsikt kan gi grunnlag for refleksjon (og kloke beslutninger).
 • Ulvund, Stein Erik & Engelsen, Britt Ulstrup (1997). Ap har sviktet enhetsskolen. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1997). Reform 97: En likhetsreform? Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1997). L97 og lærerens dilemmaer. Norsk Skoleblad. ISSN 0029-2117. s. 28–30.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1997). Ny læreplan: En fagplanstruktur for helhetlig læring?
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1997). Kunnskapsbegrepet i kirkelig undervisning - pedagogisk belyst.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1997). Prinsipper, rettesnorer og dilemmaer for det lokale læreplanarbeidet i L97 - innføring av 10-årig grunnskole og lokale læreplaner ved den enkelte skole.
 • Sjøbakken, Ola Johan; Bjørnsrud, Halvor & Engelsen, Britt Ulstrup (2012). Elevsamtalen som jevnlig dialog i et aksjonsforskningsperspektiv. Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo; Unipub.
 • Dale, Eling Lars; Karseth, Berit & Engelsen, Britt Ulstrup (2011). Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer: En analyse av en reform. Sluttrapport. Universitetet i Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt. Universitetet i Oslo.
 • Samsing, Helle; Engelsen, Britt Ulstrup & Boe, Ole (2010). En offiser og en gentleman - en studie om militær lederutvikling i et dannelsesperspektiv. Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2000). Slik begynte det - - -. Didaktikk på norsk mot år 2000. Del I. Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt. ISSN 0800-6113.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2000). Et utdanningspolitisk brudd? Didaktikk på norsk mot år 2000. Del II. Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt. ISSN 0800-6113.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1999). Læreplanstudier: Forskning på samfunnsfenomener. Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt. ISSN 0800-6113.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1998). En læreplanteoretisk analyse av planer for menighetspedagogisk virksomhet i Den norske kirke. Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt. ISSN 0800-6113.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1998). Fagprøve og fagforståelse med fragmenter i et bilde av fagopplæring i arbeidslivet. Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt. ISSN 0800-6113.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:38 - Sist endret 23. sep. 2019 12:09

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter