Britt Ulstrup Engelsen

Professor emeritus
Bilde av Britt Ulstrup  Engelsen
English version of this page
Telefon +47-22855281
Rom 572
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

For mer informasjon, gå til Britt Ulstrup Engelsens presentasjon på engelsk.

Emneord: Pedagogikk, Læreplanstudier, Utdanningsreformer

Publikasjoner

 • Engelsen, Britt Ulstrup (2019). Fremtidens skole: Gjensyn med vitenskapssentrert læreplantenkning?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  103(1), s 53- 64 . doi: 10.18261/issn.1504-2987-2019-01-06 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2017). Samme sak? Lokalt læreplanarbeid etter M87 og lokalt arbeid med læreplaner etter LK06.. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  101(1), s 57- 67 . doi: 10.18261/issn.1504-2987-2017-01-06 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2016). Skoleeierne og den lokale læreplanvirksomheten. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 54- 57
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2015). Fagdidaktisk belysning av skolefag i endring. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 41- 45
 • Karseth, Berit & Engelsen, Britt Ulstrup (2013). Læreplanen for Kunnskapsløftet: Vekjente tråkk og nye spor, I: Berit Karseth; Jorunn Møller & Petter Aasen (red.),  Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02138-6.  Kapittel 3.  s 43 - 60
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2012). Metodeorientering og læreplanlojalitet - fagdidaktikk i læreplaner for lærerutdanningen. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  96(4 II), s 258- 268
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2010). Lærer - kjenn ditt læreplanfag. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  94(1), s 41- 52
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2009). En læreplanspesifikk lærerutdanning. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 81- 85
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2009). Et forskningsblikk på skoleeierne i implementeringen av Kunnskapsløftet og LK06, I: Erling Lars Dale (red.),  Læreplan i et forskningsperspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01323-7.  Kapittel 3.  s 62 - 115 Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup & Karseth, Berit (2009). Vzdelávací plán ve skolské reformé - pozmenený pohled na znalosti?, I: Ola Hoff Kaldestad; Milan Pol & Marin Sedlácek (red.),  Vybrané otázky skolského managementu. Norská perspektiva.  Muni Press.  ISBN 978-80-210-5078-5.  6.  s 71 - 82 Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2008). Kunnskapsløftet og skoleeierne. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 42- 45
 • Engelsen, Britt Ulstrup & Karseth, Berit (2007). Læreplan for Kunnskapsløftet - et endret kunnskapssyn?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  91(5), s 404- 415 Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2006). Samme sak: Fagdidaktikk i lærerutdanningen og fagdidaktikk som akademisk disiplin?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  90(1), s 5- 16
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2005). En fagdidaktikk for dagens og morgendagens skole. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (Årg. 89, nr 2), s 89- 99
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2002). Fagdidaktikk - kunnskap for undervisningsvirkeligheten?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 13- 21 Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2001). Er enkeltfagenes didaktikk tilstrekkelig?, I: Eyvind Elstad (red.),  Acta Didactica.  Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-90904-64-9.  s 59 - 80 Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2001). Skolefagdidaktikk er ikke allmenndidaktikk!. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (5), s 498- 500 Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2000). Didaktikk: et redskap for aktiv kunnskapssøking - ikke myndighetenes lojale "tjener"!. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  84(1), s 4- 16 Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2000). Enkeltfagenes didaktikk: En amputert skolefagsdidaktikk. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  84(6), s 369- 383 Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2000). Litt lettvint omgang med kildene, eller . . .?. Nordisk Pedagogik.  ISSN 0901-8050.  20(4), s 237- 239+243 Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1999). Læreplandilemmaer ved et tusenårsskifte. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 18- 22 Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1999). Utdanningsreformer og læreplansammenheng. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  82(1), s 3- 12 Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1998). Den integrerte lærer: Finnes hun i L97's skole?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 16- 19 Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1998). Didaktisk relasjonstenkning - et 20-års jubileum. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  81(4 - 5), s 240- 251 Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1998). Menigheten som læringsfellesskap. Prismet.  ISSN 0032-8847.  49(5), s 227- 230 Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1997). Ny læreplan: En fagplanstruktur for helhetlig læring?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  81(1 - 2), s 71- 80 Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1997). Også utenfor skoleverket finnes læreplaner. En analyse av Kirkens planer for undervisning, I: Berit Karseth; Sigrun Gudmundsdottir & Stefan Hopmann (red.),  "Gulserien": DIDAKTIKK: Tradisjon og fornyelse. Festskrift til Bjørg Brandtzæg Gundem.  Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.  s 82 - 99 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelsen, Britt Ulstrup (2015). Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor?. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48086-5.  295 s.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2015). Skolefag i læreplanreformer 1939 - 2013. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48019-3.  221 s.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2012). Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42277-3.  300 s.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2006). Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - Hva, hvordan, hvorfor. Revidert mot L06: Læreplan for kunnskapsløftet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-35596-7.  280 s.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2003). Ideer som formet vår skole? Læreplanen som idébærer - et historisk perspektiv. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31545-0.  275 s. Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2002). Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor. Revidert utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30403-3.  236 s. Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1997). Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor. Revidert mot L97. ad notam Gyldendal, Oslo.  ISBN 82-417-0708-8.  235 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelsen, Britt Ulstrup (2017). Lokal læreplanvirksomhet: Fra desentraliseringsideologi til sentraliseringsstrategi. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 57- 61
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2012). Enkeltfag i flerfaglige og tverrfaglige opplegg. Fagdidaktikk i lærerutdanningen. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 19- 22
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2012). Sentralt og lokalt styringsnivå i skolen - en presentasjon av konklusjoner fra ARK-prosjektet.
 • Sjøbakken, Ola Johan; Bjørnsrud, Halvor & Engelsen, Britt Ulstrup (2012). Elevsamtalen som jevnlig dialog i et aksjonsforskningsperspektiv.
 • Dale, Eling Lars; Karseth, Berit & Engelsen, Britt Ulstrup (2011). Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer: En analyse av en reform. Sluttrapport. Universitetet i Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt.
 • Samsing, Helle; Engelsen, Britt Ulstrup & Boe, Ole (2010). En offiser og en gentleman - en studie om militær lederutvikling i et dannelsesperspektiv. Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup & Karseth, Berit (2006). Læreplan for kunnskapsløftet (L 06) - utfordringer og dilemmaer.
 • Engelsen, Britt Ulstrup & Karseth, Berit (2005). Governing through professionalism or management by objectives?.
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2004). Læreplanforskning og kunnskapsinnvinning. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 47- 53 Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2003). Elevrollen i endring - barnets behov består. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 33- 39 Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2001). Et blikk på kirkedidaktikken. Prismet.  ISSN 0032-8847.  52(3), s 95- 102 Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2000). Et utdanningspolitisk brudd? Didaktikk på norsk mot år 2000. Del II. Report. 4. Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2000). Slik begynte det - - -. Didaktikk på norsk mot år 2000. Del I. Report. 3. Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1999). Læreplanstudier: Forskning på samfunnsfenomener. Report. 4. Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1998). En læreplanteoretisk analyse av planer for menighetspedagogisk virksomhet i Den norske kirke. Report. 3. Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1998). Fagprøve og fagforståelse med fragmenter i et bilde av fagopplæring i arbeidslivet. Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1998). L97 - L94: Er det samsvar mellom planene eller går de hver sin vei?. Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1998). Læreplanstudier - forskning på samfunnsfenomener: Løsninger gir vi sjelden, men vår innsikt kan gi grunnlag for refleksjon (og kloke beslutninger). Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1997). Kunnskapsbegrepet i kirkelig undervisning - pedagogisk belyst. Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1997). L97 og lærerens dilemmaer. Norsk Skoleblad.  ISSN 0029-2117.  (19), s 28- 30 Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1997). Ny læreplan: En fagplanstruktur for helhetlig læring?. Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1997). Prinsipper, rettesnorer og dilemmaer for det lokale læreplanarbeidet i L97 - innføring av 10-årig grunnskole og lokale læreplaner ved den enkelte skole. Vis sammendrag
 • Engelsen, Britt Ulstrup (1997). Reform 97: En likhetsreform?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 21 Vis sammendrag
 • Ulvund, Stein Erik & Engelsen, Britt Ulstrup (1997). Ap har sviktet enhetsskolen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 3 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:38 - Sist endret 23. sep. 2019 12:09

Prosjekter