Magnus Hontvedt

Førsteamanuensis - Institutt for pedagogikk
Bilde av Magnus Hontvedt
English version of this page
Telefon +47 93653245
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser er knyttet til undervisning og læring i grunnskole og høyere utdanning. Noen av temaene jeg forsker på, er hvordan simuleringer og teknologi kan brukes for å konstruere læringsomgivelser i høyere utdanning. Samt hvordan lærere arbeider med samarbeidslæring, læringsutbytte og vurdering i ungdomsskolen.

Jeg er med i forskergruppen Nettverk for interaksjonsanalyse (NIA) ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og forskergruppen TEPEE ved OsloMet /USN. 

Pågående prosjekter

Undervisning

Undervisnings- og veiledningsoppgavene mine er knyttet til pedagogikk i lærerutdanning, læring i høyere utdanning, teknologi, simulatortrening, interaksjonsanalyse og video-observasjon.

På UiO er min undervisningstid tilknyttet LINK Senter for læring og utdanning, der jeg arbeider med fellesdelen for faste ansatte. 

Emneord: Pedagogikk, IKT og læring, Høyere utdanning, Universitetspedagogikk

Publikasjoner

 • Carson, Lisabeth; Hontvedt, Magnus & Lund, Andreas (2021). Student teacher podcasting: Agency and change. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  29, s 1- 13 . doi: 10.1016/j.lcsi.2021.100514 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hontvedt, Magnus; Oddvik, Morten & Næss, Rakel Rohde (2020). Videolekser som ressurs for lesing og undervisning i lærerutdanning – En studie av hvordan samarbeid og partnerskap kan utvikles rundt lærerstudenters videoinnspilte leserefleksjoner. Acta Didactica Norden (ADNO).  ISSN 2535-8219.  14(2) . doi: 10.5617/adno.7916 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth & Wittek, Anne Line (2019). Professional Collaboration in Teacher Support Teams—A Study of Teacher and Nurse Educators’ Creative Problem-Solving in a Shared Space for Professional Development. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831. . doi: 10.1080/00313831.2019.1665098 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hontvedt, Magnus & Øvergård, Kjell Ivar (2019). Simulations at work — a framework for configuring simulation fidelity with training objectives. Computer Supported Cooperative Work (CSCW).  ISSN 0925-9724.  29, s 85- 113 . doi: 10.1007/s10606-019-09367-8 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Øvergård, Kjell Ivar; Sørensen, Linda Johnstone; Hontvedt, Magnus; Smit, Paul Nikolai & Nazir, Salman (2017). Maritime Bridge Crew Training, In Mark S. Young & MIchael G. Lenné (ed.),  Simulators for Transportation Human Factors: Research and Practice.  CRC Press.  ISBN 9781472411433.  Kapittel 12.  s 281 - 309
 • Hontvedt, Magnus (2015). Professional vision in simulated environments — Examining professional maritime pilots' performance of work tasks in a full-mission ship simulator. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  7, s 71- 84 . doi: 10.1016/j.lcsi.2015.07.003 Vis sammendrag
 • Hontvedt, Magnus & Arnseth, Hans Christian (2013). On the bridge to learn: Analysing the social organization of nautical instruction in a ship simulator. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning.  ISSN 1556-1607.  8(1), s 89- 112 . doi: 10.1007/s11412-013-9166-3 Vis sammendrag
 • Hontvedt, Magnus; Sandberg, Magnus & Silseth, Kenneth (2013). På spill for læring: Om dataspill som læringsressurs i skolen, I: Susanne V Knudsen (red.),  Pedagogiske tekster og ressurser i praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42696-5.  Kapittel 8.  s 199 - 221

Se alle arbeider i Cristin

 • Beal, Charlotte & Hontvedt, Magnus (2020). Hold that thought; a study of student teachers’ joint meaning making in a simulation and interaction laboratory.
 • Hontvedt, Magnus; Solem, Marit Skarbø & Prøitz, Tine Sophie (2020). Assessment as Memory Practice.
 • Prøitz, Tine Sophie & Hontvedt, Magnus (2020). Learning outcomes changing education policy and education practice.
 • Næss, Rakel Rohde; Oddvik, Morten & Hontvedt, Magnus (2019). Video Blogging in Teacher Education How are teacher students employing university-initiated video blogs as social spaces for articulating and enacting academic discourse?​.
 • Silseth, Kenneth & Hontvedt, Magnus (2019). Studying assessment practices from an interactional perspective.
 • Hontvedt, Magnus & Krange, Ingeborg (2018). High Intensity Learning? — A video-study of academic achievement and physical activities in a 4th grade math class.
 • Hontvedt, Magnus & Oddvik, Morten (2018). Fagfornying fra politikk til praksis.
 • Hontvedt, Magnus; Prøitz, Tine Sophie & Silseth, Kenneth (2018). Tracing Learning Activities Across Policy and Practice.
 • Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth & Prøitz, Tine Sophie (2018). How are learning outcomes enacted and negotiated in process-oriented assessment?.
 • Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth & Prøitz, Tine Sophie (2018). How are learning outcomes enacted and negotiated in process-oriented assessment?.
 • Hontvedt, Magnus; Prøitz, Tine Sophie & Silseth, Kenneth (2017). Tracing learning outcomes across policy and practice.
 • Wittek, Anne Line; Silseth, Kenneth & Hontvedt, Magnus (2016). Professional Collaboration in teacher Support Teams - a study of creative problem-solving processes among teacher and nurse educators.
 • Wittek, Anne Line; Thompson, Ian; Daniels, Harry; Makitalo, Åsa; Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth; Ortega, Lorena; Parilla, Angeles; Sussinos, Teresa & Gallego, Carmen (2016). Collaboration matters - symposium.
 • Hontvedt, Magnus (2015). Simulations in Maritime Training: A video study of the socio-technical organisation of ship simulator training. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 234. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Juuhl, Gudrun Kløve; Hontvedt, Magnus & Skjelbred, Dagrun (2010). Læremiddelforsking etter LK06. Eit kunnskapsoversyn. Vis sammendrag
 • Kløvstad, Vibeke & Hontvedt, Magnus (2008). Nye nettfenomener.
 • Storsul, Tanja; Arnseth, Hans Christian; Bucher, Taina; Enli, Gunn; Hontvedt, Magnus; Kløvstad, Vibeke & Maasø, Arnt (2008). New web phenomena. Government administration and the culture of sharing. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Storsul, Tanja; Arnseth, Hans Christian; Bucher, Taina; Enli, Gunn; Hontvedt, Magnus; Kløvstad, Vibeke & Maasø, Arnt (2008). Nye nettfenomener. Staten og delekulturen. Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. okt. 2019 14:08 - Sist endret 20. juli 2021 20:50