Magnus Hontvedt

Førsteamanuensis - Institutt for pedagogikk
Bilde av Magnus Hontvedt
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser er knyttet til undervisning og læring i grunnskole og høyere utdanning. Noen av temaene jeg forsker på, er hvordan simuleringer og teknologi kan brukes for å konstruere læringsomgivelser i høyere utdanning. Samt hvordan lærere arbeider med samarbeidslæring, læringsutbytte og vurdering i ungdomsskolen.

Jeg er med i forskergruppen Nettverk for interaksjonsanalyse (NIA) ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og forskergruppen TEPEE ved OsloMet /USN. 

Pågående prosjekter

 • Tracing learning outcomes across policy and practice (LoAPP)
 • Læring og undervisning i digitale omgivelser (LUDO)

Undervisning

Undervisnings- og veiledningsoppgavene mine er knyttet til pedagogikk i lærerutdanning, læring i høyere utdanning, teknologi, simulatortrening, interaksjonsanalyse og video-observasjon.

På UiO er min undervisningstid tilknyttet LINK Senter for læring og utdanning, der jeg arbeider med fellesdelen for faste ansatte. 

Emneord: Pedagogikk, IKT og læring, Høyere utdanning, Universitetspedagogikk

Publikasjoner

 • Hontvedt, Magnus; Prøitz, Tine Sophie & Silseth, Kenneth (2022). Collaborative display of competence: A case study of process-oriented video-based assessment in schools. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 121(January 2023). doi: 10.1016/j.tate.2022.103948. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lie, Hanne Cathrine; Gerwing, Jennifer; Bondevik, Hilde; Bostad, Inga; Ellingsen, Dan-Mikael & Frühholz, Sascha [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Studying clinical communication through multiple lenses: The underused potential of inter-disciplinary collaborations. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. doi: 10.1016/j.pec.2022.04.010.
 • Silseth, Kenneth; Hontvedt, Magnus & Mäkitalo, Åsa (2022). Teachers’ enactment of policy in classrooms: making students accountable through inscriptions from the curriculum in classroom interactions. European Journal of Psychology of Education. ISSN 0256-2928. doi: 10.1007/s10212-022-00610-3.
 • Carson, Lisabeth; Hontvedt, Magnus & Lund, Andreas (2021). Student teacher podcasting: Agency and change. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 29, s. 1–13. doi: 10.1016/j.lcsi.2021.100514. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hontvedt, Magnus; Oddvik, Morten & Næss, Rakel Rohde (2020). Videolekser som ressurs for lesing og undervisning i lærerutdanning – En studie av hvordan samarbeid og partnerskap kan utvikles rundt lærerstudenters videoinnspilte leserefleksjoner. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 14(2). doi: 10.5617/adno.7916. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth & Wittek, Anne Line (2019). Professional Collaboration in Teacher Support Teams—A Study of Teacher and Nurse Educators’ Creative Problem-Solving in a Shared Space for Professional Development. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 65(2), s. 240–257. doi: 10.1080/00313831.2019.1665098. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hontvedt, Magnus & Øvergård, Kjell Ivar (2019). Simulations at work — a framework for configuring simulation fidelity with training objectives. Computer Supported Cooperative Work (CSCW). ISSN 0925-9724. 29, s. 85–113. doi: 10.1007/s10606-019-09367-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øvergård, Kjell Ivar; Sørensen, Linda Johnstone; Hontvedt, Magnus; Smit, Paul Nikolai & Nazir, Salman (2017). Maritime Bridge Crew Training. I Young, Mark S. & Lenné, MIchael G. (Red.), Simulators for Transportation Human Factors: Research and Practice. CRC Press. ISSN 9781472411433. s. 281–309. doi: 10.1201/9781315609126-12.
 • Hontvedt, Magnus (2015). Professional vision in simulated environments — Examining professional maritime pilots' performance of work tasks in a full-mission ship simulator. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 7, s. 71–84. doi: 10.1016/j.lcsi.2015.07.003.
 • Hontvedt, Magnus; Sandberg, Magnus & Silseth, Kenneth (2013). På spill for læring: Om dataspill som læringsressurs i skolen. I Knudsen, Susanne V (Red.), Pedagogiske tekster og ressurser i praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-42696-5. s. 199–221.
 • Hontvedt, Magnus & Arnseth, Hans Christian (2013). On the bridge to learn: Analysing the social organization of nautical instruction in a ship simulator. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. 8(1), s. 89–112. doi: 10.1007/s11412-013-9166-3.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hontvedt, Magnus; Solem, Marit Skarbø & Prøitz, Tine Sophie (2022). Oral assessment as memory practice .
 • Beal, Charlotte; Hontvedt, Magnus & Solem, Marit Skarbø (2021). Video-based Collaborative Learning and Multimodal Assessment in Teacher Education.
 • Hontvedt, Magnus; Solem, Marit Skarbø & Prøitz, Tine Sophie (2020). Assessment as Memory Practice.
 • Prøitz, Tine Sophie & Hontvedt, Magnus (2020). Learning outcomes changing education policy and education practice.
 • Beal, Charlotte & Hontvedt, Magnus (2020). Hold that thought; a study of student teachers’ joint meaning making in a simulation and interaction laboratory .
 • Silseth, Kenneth & Hontvedt, Magnus (2019). Studying assessment practices from an interactional perspective.
 • Næss, Rakel Rohde; Oddvik, Morten & Hontvedt, Magnus (2019). Video Blogging in Teacher Education How are teacher students employing university-initiated video blogs as social spaces for articulating and enacting academic discourse?​.
 • Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth & Prøitz, Tine Sophie (2018). How are learning outcomes enacted and negotiated in process-oriented assessment?
 • Hontvedt, Magnus & Oddvik, Morten (2018). Fagfornying fra politikk til praksis.
 • Hontvedt, Magnus & Krange, Ingeborg (2018). High Intensity Learning? — A video-study of academic achievement and physical activities in a 4th grade math class .
 • Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth & Prøitz, Tine Sophie (2018). How are learning outcomes enacted and negotiated in process-oriented assessment?
 • Hontvedt, Magnus; Prøitz, Tine Sophie & Silseth, Kenneth (2018). Tracing Learning Activities Across Policy and Practice.
 • Hontvedt, Magnus; Prøitz, Tine Sophie & Silseth, Kenneth (2017). Tracing learning outcomes across policy and practice.
 • Wittek, Anne Line; Silseth, Kenneth & Hontvedt, Magnus (2016). Professional Collaboration in teacher Support Teams - a study of creative problem-solving processes among teacher and nurse educators.
 • Wittek, Anne Line; Thompson, Ian; Daniels, Harry; Makitalo, Åsa; Hontvedt, Magnus & Silseth, Kenneth [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). Collaboration matters - symposium.
 • Kløvstad, Vibeke & Hontvedt, Magnus (2008). Nye nettfenomener.
 • Hontvedt, Magnus (2015). Simulations in Maritime Training: A video study of the socio-technical organisation of ship simulator training . Unipub forlag. ISSN 1501-8962. Fulltekst i vitenarkiv
 • Juuhl, Gudrun Kløve; Hontvedt, Magnus & Skjelbred, Dagrun (2010). Læremiddelforsking etter LK06. Eit kunnskapsoversyn. Høgskolen i Vestfold. ISSN 9788278602188.
 • Storsul, Tanja; Arnseth, Hans Christian; Bucher, Taina; Enli, Gunn; Hontvedt, Magnus & Kløvstad, Vibeke [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Nye nettfenomener. Staten og delekulturen. Institutt for medier og kommunikasjon og Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Storsul, Tanja; Arnseth, Hans Christian; Bucher, Taina; Enli, Gunn; Hontvedt, Magnus & Kløvstad, Vibeke [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). New web phenomena. Government administration and the culture of sharing. IMK and ITU, University of Oslo. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. okt. 2019 14:08 - Sist endret 13. feb. 2022 19:57