Om fravær fra undervisning og oblig.aktivitet på emner i pedagogikk våren 2022

I tråd med UiOs retningslinjer er hovedregelen for våren 2022 at undervisningen skal være fysisk så langt det er mulig. Enkelte emner i pedagogikk er planlagt med digitale bolker, men de fleste går gradvis over til fysisk undervisning. Undervisningsopplegget blir ikke endret selv om det er sykdom i studentgruppa. Se nedenfor hva du må gjøre hvis du er syk og ikke kan møte til undervisning.

UiO har informasjon om regler og retningslinjer knyttet til korona-smitte.

Får du ikke levert/gjennomført obligatorisk aktivitet på grunn av sykdom, kan du levere egenmelding

Blir du syk på eksamen (gjelder også hjemmeeksamen og innleveringsoppgaver), må du følge UiOs regler for å melde om fravær. 

Kan du ikke møte til undervisningen våren 2022? Sjekk hva du må gjøre!

  • Jeg er syk/i karantene/ har omsorg for syke familiemedlemmer og kan ikke møte til forelesning: Bli hjemme! Du trenger ikke å gi beskjed om fravær.
  • Jeg er syk/i karantene/ har omsorg for syke familiemedlemmer og kan ikke møte til obligatorisk undervisning: Bli hjemme! Send egenmelding om fravær på nettskjema. Hvis du har stort fravær kan emneansvarlig vurdere om du skal få tilleggsoppgaver.
  • Jeg er syk/i karantene/har omsorg for syke familiemedlemmer og kan ikke møte til seminarer som omfatter arbeid med obligatoriske aktiviteter i gruppe: Bli hjemme. Send egenmelding om fravær. Du kan fortsatt ha kontakt med gruppa digitalt. Avtal nærmere med dem om hvordan dere skal jobbe. Du er selv ansvarlig for å bidra til at samarbeidet fungerer selv om du ikke er fysisk til stede i undervisningsbolken.
  • Jeg kan ikke møte til undervisningen på grunn av behov for tilrettelegging av studiehverdagen (funksjonsnedsettelse, særskilte behov): Søk om tilrettelegging etter UiOs regler. Du må regne med at det er noe saksbehandlingstid. Derfor må du søke så tidlig som mulig.
  • Jeg har fått påvist korona og har vært i kontakt med medstudenter/ undervisere nylig: Følg retningslinjene fra myndighetene om varsling av nærkontakter! Du er selv ansvarlig for dette. Trenger du hjelp til å formidle informasjon, ta kontakt med instituttet.
  • Jeg har hørt at andre er syke eller har korona: Ikke spre rykter om andres helse, dette er sensitive opplysninger. Som student har du taushetsplikt om personopplysninger som du får kjennskap til gjennom studiene

Jeg får ikke levert oblig. på grunn av sykdom o.l.:

- benytt egenmeldingsskjemaet!

Husk, du er student selv om du ikke kan møte opp til fysisk undervisning.

Eget studiearbeid er fortsatt din viktigste arbeidsform:

  • Les og jobb aktivt med pensum
  • Bruk ressursene i Canvas til å sette deg inn i fagstoffet.
  • Kontakt din kollokviegruppe og avtal hvordan dere kan jobbe med stoffet sammen.
  • Jobb med skriftlige oppgaver

Nyttige lenker når du må være hjemme:

Publisert 18. okt. 2021 15:53 - Sist endret 4. feb. 2022 13:01