Om fravær fra undervisning og oblig.aktivitet på emner i pedagogikk

I tråd med UiOs retningslinjer skal undervisningen være fysisk så langt det er mulig. Undervisningsopplegget blir ikke endret selv om det er sykdom i studentgruppa. 

Blir du syk på eksamen (gjelder også hjemmeeksamen og innleveringsoppgaver), må du følge UiOs regler for å melde om fravær. 

Sjekk hva du må gjøre hvis du ikke kan møte til undervisningen eller levere obligatoriske oppgaver innen fristen?

  • Undervisning uten krav til oppmøte: Du trenger ikke å gi beskjed om fravær.
  • Undervisning med krav til oppmøte: Du må søke om godkjent fravær hvis du går ut over den angitte oppmøteprosenten på emnet.
  • obligatorisk aktivitet som inngår i undervisningen: Du må søke om godkjent fravær.
  • Skriftlig innlevering av obligatorisk oppgave: Hvis du ikke kan levere til fristen, må du søke om godkjent fravær/utsatt frist. Søknaden må være dokumentert. 

 Hvis du har stort fravær kan emneansvarlig vurdere om du skal få tilleggsoppgaver.

Slik søker du:

Fyll ut søknadsskjemaet og last opp dokumentasjon: 

Hva er godkjent grunn for fravær/utsatt frist:

Gyldig fravær må være dokumentert og kan bli godkjent på grunnlag av følgende:

  • Sykdom hos deg selv eller noen du har omsorgsansvar for
  • Fødsel
  • Dødsfall i nær familie
  • Andre tungtveiende grunner utenfor din kontroll

Hva er gyldig dokumentasjon?

Kravene til dokumentasjon er de samme som for fravær på eksamen

Har du behov for tilrettelegging av studiehverdagen?

 Søk om tilrettelegging etter UiOs regler. Du må regne med at det er noe saksbehandlingstid. Derfor må du søke så tidlig som mulig.

Nyttige lenker når du må være hjemme:

Publisert 11. aug. 2022 13:48 - Sist endret 12. aug. 2022 09:50