Åse Sjøstrand

Doctoral Research Fellow - Department of Special Needs Education
Image of Åse Sjøstrand
Norwegian version of this page
Phone +47-22858133
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO
Other affiliations Faculty of Educational Sciences (Student)

Professional interests

 • Stuttering

 • Stuttering intervention

 • Speech therapy

 • Preschool children

Background

 • 2018- PhD student at the Department of Special Needs Education

 • 2015-2018 Adviser, Statped Sørøst

 • 2014-2015 Speech and language therapist, Tverrfaglig ressursteam, Nordre Aker bydel  

 • 2012-2014 Master's degree in Special Needs Education, UiO

 • 2011-2012 Nordic language and literature, UiB

 • 2008-2011 Bachelor, special needs education, UiO

 • 2007-2008 Germanistics, UiS

 

Tags: Logopedics

Publications

 • Guttormsen, Linn Stokke & Sjøstrand, Åse (2018). Effective Stuttering Treatment (EST).
 • Guttormsen, Linn Stokke & Sjøstrand, Åse (2018). Logopedisk behandling av barnehagebarn som stammer må være evidensbasert. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Sjøstrand, Åse (2018). Around the world: The One World, Many Voices Congress (Blog post).
 • Sjøstrand, Åse (2018). EST-prosjektet- Hva er effektiv stammebehandling?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  s 32- 32
 • Sjøstrand, Åse (2018). Presentasjon av ph.d-prosjekter. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.
 • Sjøstrand, Åse (2017). Stamming: en stigmatiserende vanske?, I: Martin Wright; Are Albrigtsen & Tormod Stauri (red.),  Ord til besvær. Livet med stamming.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-387-4.  Kapittel 12.  s 145 - 159
 • Sønsterud, Hilda; Sjøstrand, Åse & Hoff, Karoline (2017). Å håndtere stammingen, I: Martin Wright; Are Albrigtsen & Tormod Stauri (red.),  Ord til besvær. Livet med stamming.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-387-4.  Kapittel 11.
Published Oct. 26, 2018 2:50 PM - Last modified Apr. 2, 2019 10:19 AM