Kristin Rogde

Associate Professor - Institutt for spesialpedagogikk
Image of Kristin Rogde
Norwegian version of this page
Phone +47 22857822
Username
Visiting address Helga Engs hus 4.floor Sem Sælands vei 7 0371 Oslo
Postal address Box 1140 Blindern 0318 OSLO NORWAY

Academic Interests

 • Language development
 • Children with language difficulties
 • Second language learning
 • Programs for improving language and reading development
 • Meta-analyses

Background

 • 2020 – 2023: Post.doc., Department of Education, UiO
 • 2017 – 2020: Researcher 2, The Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU)
 • 2012 – 2017: Ph.d. Department of Education, UiO
 • 2009 – 2012: Research assistant – Department of Special Needs Education, UiO / Speech language therapist – Educational Psychological Counselling Service (PPT), Oslo.
 • 2007-2009: M.A. in Special Needs Education, Spezialication: speech language therapist
Tags: Education, Language Development

Publications

View all works in Cristin

 • Hagen, Åste Marie Mjelve & Rogde, Kristin (2021). Effekten av språkintervensjoner på tidlig leseforståelse. In Grøver, Vibeke & Bråten, Ivar (Ed.), Leseforståelse i skolen: Utfordringer og muligheter.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-65006-3. p. 81–96.
 • Hjetland, Hanne Næss; Hagen, Åste Mjelve; Rogde, Kristin; Knoph, Rebecca & Melby-Lervåg, Monica (2020). LURI: A Listening Comprehension Measure for Preschool Children. .
 • Rogde, Kristin; Hagen, Åste Marie Mjelve; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2014). Effect of Linguistic Comprehension Training on Language and Reading Comprehension.
 • Rogde, Kristin; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2013). Boosting second- language learners’ oral language comprehension skills in preschool: A randomized trial study.
 • Bergene, Ann Cecilie; Lødding, Berit; Rogde, Kristin; Myklebust, Runa Brandal; Bubikova-Moan, Jarmila & Vika, Karl Solbue (2020). Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : Sluttrapport . Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0480-4.
 • Rogde, Kristin; Federici, Roger Andre; Vika, Karl Solbue; Bergene, Ann Cecilie; Pedersen, Cathrine & Denisova, Ekaterina [Show all 7 contributors for this article] (2020). Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2020. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0469-9.
 • Gjerustad, Cay; Opheim, Vibeke; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin; Bergene, Ann Cecilie & Gulbrandsen, Lars (2020). Trivsel, læring og utvikling i barnehagen : Resultater fra TALIS Starting Strong Survey, Foreldreundersøkelsen i barnehage (FUBA) og BASIL. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0463-7.
 • Rogde, Kristin; Federici, Roger Andre; Pedersen, Cathrine & Wollscheid, Sabine (2020). Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2019. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0447-7.
 • Rogde, Kristin; Daus, Stephan; Pedersen, Cathrine; Vaagland, Karin & Federici, Roger Andre (2019). Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2019. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0401-9.
 • Rogde, Kristin (2018). Improving children's linguistic comprehension skills. A systematic review and a randomized controlled trial. Universitetet i Oslo.
 • Rogde, Kristin; Federici, Roger André; Vaagland, Karin & Wollscheid, Sabine (2018). Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2018. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0374-6.
 • Wollscheid, Sabine; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin & Skjelbred, Siv-Elisabeth (2018). Årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner : En kunnskapsoversikt. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0356-2.
 • Bubikova-Moan, Jarmila; Lødding, Berit; Hjetland, Hanne Næss & Rogde, Kristin (2018). Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper. Delrapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0338-8.

View all works in Cristin

Published Sep. 1, 2021 9:16 AM - Last modified Sep. 22, 2021 4:11 PM

Projects