Kristin Rogde

Førsteamanuensis - Institutt for spesialpedagogikk
Bilde av Kristin Rogde
English version of this page
Telefon +47 22857822
Brukernavn
Besøksadresse Helga Engs hus 4.etg Sem Sælandsvei 7 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0 17 Oslo

Faglige interesser

 • Språkutvikling og språkvansker
 • Leseutvikling og leseforstålse
 • Tospråklig utvikling
 • Intervensjonsprogrammer for språk- og leseutvikling
 • Meta-analyser

Undervisning

 • Høst 2020: PED1010 – Metode
 • Høst 2020: PED4191 – Masteroppgave – Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Har tidligere undervist:

 • PED4110: Litteraturgjennomgang og vurdering av en pedagogisk-psykologisk problemstilling
 • PED4100: Teori og praksis – Pedagogisk-psykologisk rådgivning
 • PED2102: Språk, flerspråklighet og tekstforståelse

Bakgrunn

 • 2020 – 2023: Postdoktor, Institutt for Pedagogikk, UiO
 • 2017 – 2020: Forsker 2, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • 2012 – 2017: Ph.d. Institutt for Pedagogikk, UiO
 • 2009 – 2012: Forskningsassistent Institutt for Spesialpedagogikk, UiO / logoped Pedagogisk-psykologisk rådgivning, Oslo kommune
 • 2007-2009: Master i Spesialpedagogikk, fordypning i logopedi, Institutt for Spesialpedagogikk, UiO
Emneord: Pedagogikk, Språkutvikling og språkvansker, Leseforståelse
Publisert 1. sep. 2021 09:17 - Sist endret 8. sep. 2021 16:57