English version of this page

Bedre rustet

Bedre rustet til skolen: identifisering av barn i barnehagen som kan ha behov for ekstra støtte til språkutviklingen.

barnehagelærer som i samtale med barnehagebarn. foto

(illustrasjonsfoto: Colourbox)

Om prosjektet

Prosjektet “Bedre rustet” har som mål å hjelpe barnehagelærere med å identifisere barn som kan ha utbytte av ekstra støtte til språkutviklingen.

Vi vil starte prosjektet med å få en oversikt over og undersøke i hvilken grad og hvordan barnehager i Norge kartlegger barns språkforståelse. Dette vil gi oss et godt grunnlag for å få forstå hvordan vi kan støtte barnehagene med kompetanseheving og verktøy.

Parallelt med dette vil vi rekruttere familier med barn i 2-års alderen som vil delta i prosjektet. Vi skal følge barnas språkutvikling til de er rundt 5 år ved å kartlegge språket deres når de er 3, 4 og 5 år. I tillegg vil vi bruke spørreskjemaer til foreldrene og til barnehagelærerne ved begge tidspunkter.

Disse dataene vil vi så benytte for å utvikle en språktest som barnehagelærere kan bruke for å identifisere barn ned i tre års alder som kan ha utbytte av ekstra språktiltak

Mål

Prosjektet “Bedre rustet” har som mål å støtte norske barnehager i arbeidet med å identifisere barn som er i risiko for problemer med språkforståelse.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et verktøy som barnehagelærere kan bruke for å enkelt og raskt kunne identifisere de barna som kan ha utbytte av ekstra språkstøtte i barnehagen.

Bakgrunn

Noen barn strever med språkforståelse allerede i barnehagealder og dette kan få negative konsekvenser for videre utvikling dersom det ikke oppdages tidlig.

Vi vet nokså mye om hvordan vi kan støtte barn som strever med språkforståelse og barnehagen er i en posisjon der de kan gi barn et bedre utgangspunkt før de begynner på skolen.

Dessverre er det ikke alltid så lett å oppdage hvem som har behov for ekstra språkstøtte tidlig nok.

Målet med dette prosjektet er derfor å øke bevisstheten og kunnskapen om barns språkforståelse, samt å utvikle et digitalt verktøy som barnehagelærere enkelt og raskt kan bruke for å identifisere hvem som kan ha behov for videre oppfølging og støtte. 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet. Prosjektnummer 324207.

Samarbeid

  • University of Houston, for the benefit of the Texas Institute for Measurement, Evaluation, and Statistics (TIMES).
  • David Francis, Professor
  • Paulina Kulesz, Research assistant professor

Vil du delta i prosjektet?

Vi trenger ca 500 barn som er født i 2020. 

Publisert 29. aug. 2022 12:38 - Sist endret 7. nov. 2022 10:58