Kristin Rogde

Førsteamanuensis - Institutt for spesialpedagogikk
Bilde av Kristin Rogde
English version of this page
Telefon +47 22857822
Brukernavn
Besøksadresse Helga Engs hus 4.etg Sem Sælandsvei 7 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0 17 Oslo

Faglige interesser

 • Språkutvikling og språkvansker
 • Leseutvikling og leseforstålse
 • Tospråklig utvikling
 • Intervensjonsprogrammer for språk- og leseutvikling
 • Meta-analyser

Undervisning

 • Høst 2020: PED1010 – Metode
 • Høst 2020: PED4191 – Masteroppgave – Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Har tidligere undervist:

 • PED4110: Litteraturgjennomgang og vurdering av en pedagogisk-psykologisk problemstilling
 • PED4100: Teori og praksis – Pedagogisk-psykologisk rådgivning
 • PED2102: Språk, flerspråklighet og tekstforståelse

Bakgrunn

 • 2020 – 2023: Postdoktor, Institutt for Pedagogikk, UiO
 • 2017 – 2020: Forsker 2, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • 2012 – 2017: Ph.d. Institutt for Pedagogikk, UiO
 • 2009 – 2012: Forskningsassistent Institutt for Spesialpedagogikk, UiO / logoped Pedagogisk-psykologisk rådgivning, Oslo kommune
 • 2007-2009: Master i Spesialpedagogikk, fordypning i logopedi, Institutt for Spesialpedagogikk, UiO
Emneord: Pedagogikk, Språkutvikling og språkvansker, Leseforståelse

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagen, Åste Marie Mjelve & Rogde, Kristin (2021). Effekten av språkintervensjoner på tidlig leseforståelse. I Grøver, Vibeke & Bråten, Ivar (Red.), Leseforståelse i skolen: Utfordringer og muligheter.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-65006-3. s. 81–96.
 • Hjetland, Hanne Næss; Hagen, Åste Mjelve; Rogde, Kristin; Knoph, Rebecca & Melby-Lervåg, Monica (2020). LURI: A Listening Comprehension Measure for Preschool Children. .
 • Rogde, Kristin; Hagen, Åste Marie Mjelve; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2014). Effect of Linguistic Comprehension Training on Language and Reading Comprehension.
 • Rogde, Kristin; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2013). Boosting second- language learners’ oral language comprehension skills in preschool: A randomized trial study.
 • Bergene, Ann Cecilie; Lødding, Berit; Rogde, Kristin; Myklebust, Runa Brandal; Bubikova-Moan, Jarmila & Vika, Karl Solbue (2020). Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : Sluttrapport . Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0480-4.
 • Rogde, Kristin; Federici, Roger Andre; Vika, Karl Solbue; Bergene, Ann Cecilie; Pedersen, Cathrine & Denisova, Ekaterina [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2020. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0469-9.
 • Gjerustad, Cay; Opheim, Vibeke; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin; Bergene, Ann Cecilie & Gulbrandsen, Lars (2020). Trivsel, læring og utvikling i barnehagen : Resultater fra TALIS Starting Strong Survey, Foreldreundersøkelsen i barnehage (FUBA) og BASIL. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0463-7.
 • Rogde, Kristin; Federici, Roger Andre; Pedersen, Cathrine & Wollscheid, Sabine (2020). Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2019. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0447-7.
 • Rogde, Kristin; Daus, Stephan; Pedersen, Cathrine; Vaagland, Karin & Federici, Roger Andre (2019). Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2019. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0401-9.
 • Rogde, Kristin (2018). Improving children's linguistic comprehension skills. A systematic review and a randomized controlled trial. Universitetet i Oslo.
 • Rogde, Kristin; Federici, Roger André; Vaagland, Karin & Wollscheid, Sabine (2018). Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2018. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0374-6.
 • Wollscheid, Sabine; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin & Skjelbred, Siv-Elisabeth (2018). Årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner : En kunnskapsoversikt. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0356-2.
 • Bubikova-Moan, Jarmila; Lødding, Berit; Hjetland, Hanne Næss & Rogde, Kristin (2018). Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper. Delrapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0338-8.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. sep. 2021 09:17 - Sist endret 8. sep. 2021 16:57

Prosjekter