Kristine Stadskleiv

Førsteamanuensis - Institutt for spesialpedagogikk
Bilde av Kristine Stadskleiv
English version of this page
Telefon +47 22856730
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 Oslo

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Drosopoulou, Christina Sotiropoulou; Murray, Janice; Smith, Martine M.; Launonen, Kaisa; Neuvonen, Kirsi & lynch, yvonne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Appraising conversation patterns between children and young people who use aided AAC and their conversation partners in two-person and multi-person interactions – clinical implications.
 • Stadskleiv, Kristine (2022). Comprehensive assessment of communication in children with severe speech and motor impairments .
 • Stadskleiv, Kristine (2022). Paediatric Neuropsychology Within the Multidisciplinary. Developmental Medicine & Child Neurology. ISSN 0012-1622. doi: 10.1111/dmcn.15264.
 • Stadskleiv, Kristine (2022). A novel investigation of eye-gaze as an access method for children with dyskinetic cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology. ISSN 0012-1622. doi: 10.1111/dmcn.15269.
 • Stadskleiv, Kristine (2021). Tidlig innsats ved ervervet hjerneskade hos barn.
 • Stadskleiv, Kristine; Robotham, Ro Julia & Alriksson-Schmidt, Ann I. (2021). Overcoming challenges in assessing cognition in children and adults with cerebral palsy.
 • Stadskleiv, Kristine (2021). Assessment of cognition in children and adults with severe speech and motor impairments .
 • Stadskleiv, Kristine (2021). Pragmatic skills in aided communicators in special and inclusive education.
 • Stadskleiv, Kristine (2021). Neuropsychological challenges associated with congenital and early acquired brain injury.
 • Stadskleiv, Kristine & Alriksson-Schmidt, Ann I. (2021). CPCog - an update.
 • Stadskleiv, Kristine; Andersen, Guro Lillemoen & Hollung, Sandra Julsen (2020). Felles løft for å avhjelpe kognitive vansker hos barn og voksne med CP. CP bladet. ISSN 0801-4752. 2, s. 35–39.
 • Stadskleiv, Kristine; Andersen, Guro Lillemoen & Hollung, Sandra Julsen (2020). Children with cerebral palsy: Parental perceptions of the usefulness of neuropsychological assessments.
 • Stadskleiv, Kristine & Geytenbeek, Johanna (2020). Enhancing the use of augmentative and alternative communication (AAC): The importance of having knowledge of a person’s language comprehension skills.
 • Stadskleiv, Kristine (2020). AAC and literacy: Some reflections from an intervention study with Blissymbolics .
 • Stadskleiv, Kristine; Warschausky, Seth & Larson, Jennifer Clarie Gidley (2020). Neuropsychology of cerebral palsy: updates and recommendations. Specific domains – challenges and follow-up.
 • Østvik, Jørn; Skogdal, Signhild; Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2020). Trenger elever å kunne snakke for å lære på skolen? Adresseavisen. ISSN 0805-3804.
 • Stadskleiv, Kristine; Seeland, Lisbeth & Andersen, Silje Heen (2020). Presentasjon fra Blissprosjektet "Bedre liv med Bliss".
 • Stadskleiv, Kristine; Andersen, Guro Lillemoen & Hollung, Sandra Julsen (2020). Resultater fra kvalitetsforbedringsprosjektet i 2019 for å øke andelen barn med CP som blir utredet kognitivt.
 • Stadskleiv, Kristine (2019). Tilrettelagte metoder for nevropsykologisk vurdering.
 • Stadskleiv, Kristine (2019). Utvikling av kognitive ferdigheter.
 • Stadskleiv, Kristine (2019). Assessment of children needing augmentative and alternative communication (AAC).
 • Stadskleiv, Kristine (2019). How can we assist children developing aided communication in their development of language?
 • Bootsma, Jael; Stadskleiv, Kristine; Fiske, Sara; Oostrom, Kim & Geytenbeek, Johanna (2019). Thorough cross-cultural adaptation leads to promising Norwegian, German, and English language tests for children with severe cerebral palsy. .
 • Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2019). Motor impairment, aided communication and visual-spatial cognition.
 • Geytenbeek, Johanna; Oostrom, Kim; Stadskleiv, Kristine & Bootsma, Jael (2019). Communication in children with complex communication needs: implementation of the C-BiLLT: How to cross language borders and facilitate AAC.
 • Alriksson-Schmidt, Ann I.; Stadskleiv, Kristine & Gullien, Marit (2019). Cognition in children with cerebral palsy.
 • Stadskleiv, Kristine (2019). Play and communication: a practical approach.
 • Stadskleiv, Kristine (2019). A case story about the importance of aided communication for participation and education.
 • Xia, Feng; Wen, Yuyun; Friedrich Shilon, Shula; Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2019). Using augmentative and alternative communication to improve communication in a child with multiple disabilities.
 • Liu, Lu; Lu, Chun Juan; Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2019). The story of Shuoshuo and augmentative and alternative communication.
 • Batorowicz, Beata; Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2019). Spatial cognition and aided communication.
 • Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2019). Mode of aided communication and mind understanding.
 • Stadskleiv, Kristine & Aden, Petra (2018). cerebral parese, ryggmargsbrokk og andre nevrologiske bevegelseshemminger. I Urnes, Anne-Margrethe (Red.), Den interaktive hjernen hos barn og unge. Forståelse og tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander . Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205510937. s. 227–237.
 • Stadskleiv, Kristine (2018). Intellektuell funksjonsnedsettelse. I Urnes, Anne-Margrethe (Red.), Den interaktive hjernen hos barn og unge. Forståelse og tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander . Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205510937. s. 251–262.
 • Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2017). Alternativ og supplerende kommunikasjon ved Nilens kilde.
 • Stadskleiv, Kristine; Liu, Lu; Sem, Arild & von Tetzchner, Stephen (2017). Fast acquisition of graphic communication in adolescence.
 • Stadskleiv, Kristine (2016). Experiences from a Norwegian support Group for families of Preschool children in the expressive AAC user group.
 • Seeland, Lisbeth; Lillehaug, Hilde Aven & Stadskleiv, Kristine (2016). Assessment of cognition and follow-up of AAC interventions in two children with Visual impairments.
 • Stadskleiv, Kristine; von Tetzchner, Stephen; Batorowicz, Beata; Massaro, Munique; Basil, Carmen & Dahlgren Sandberg, Annika [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). The relationship between concepts and Visual-spatial perception in children using aided communication.
 • Berntsen, Torhild; Skarbø, Anne-Britt; Puhr, Anita; Stadskleiv, Kristine & Andersson, Stein (2016). Quality of survival after brain tumours in childhood. Data from a neuropsychological follow-up program. Neuro-Oncology. ISSN 1522-8517. 18. doi: 10.1093/neuonc/now081.42.
 • Berntsen, Torhild; Skarbø, Anne-Britt; Puhr, Anita; Stadskleiv, Kristine & Andersson, Stein (2016). Quality of survival after brain tumor in childhood.
 • Stadskleiv, Kristine; von Tetzchner, Stephen; Jahnsen, Reidun & Andersen, Guro Lillemoen (2016). Assessment of cognition in children with severe CP. Developmental Medicine & Child Neurology. ISSN 0012-1622. 58. doi: 10.1111/dmcn.108_13241.
 • Batorowicz, Beate; Campbell, Fiona M.; Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2016). Two girls who use communication aids interact with peers and adults: A story of discernment.
 • Stadskleiv, Kristine; von Tetzchner, Stephen; Jahnsen, Reidun & Andersen, Guro Lillemoen (2016). Access to AAC in a geographical sample of children with CP.
 • von Tetzchner, Stephen & Stadskleiv, Kristine (2016). Visual scene displays: Searching for evidence of developmental consequences.
 • Stadskleiv, Kristine & von Tetzchner, Stephen (2016). Right Versus Reality: The Use of Aided Communication.
 • Stadskleiv, Kristine; von Tetzchner, Stephen; Jahnsen, Reidun & Andersen, Guro Lillemoen (2016). Assessment of cognition in children with severe CP.
 • Tetzchner, Stephen von & Stadskleiv, Kristine (2016). Communication, disability and augmentative and alternative communication.
 • Tetzchner, Stephen von & Stadskleiv, Kristine (2015). Inclusive education.
 • Stadskleiv, Kristine & Tetzchner, Stephen von (2015). Theory and methodology in augmentative and alternative communication.
 • Stadskleiv, Kristine & Tetzchner, Stephen von (2015). Augmentative and alternative communication: Assessment and intervention.
 • Stadskleiv, Kristine (2015). Introduction to assessment of children with motor impairments that are difficult to assess.
 • Stadskleiv, Kristine (2015). Kartlegging. I Næss, Kari-Anne Bottegaard & Karlsen, Asgjerd Vea (Red.), God kommunikasjon med ASK-brukere. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1837-0. s. 73–118.
 • Massaro, Munique; Stadskleiv, Kristine; Tetzchner, Stephen von & Deliberato, Débora (2015). Estrategias de comunicadores auxiliados na construcao de modelos fisicos.
 • Stadskleiv, Kristine; Vik, Torstein; Andersen, Guro Lillemoen & Lien, Espen (2015). The influences of the APOEε4 gene on cognition in children with cerebral palsy.
 • Stadskleiv, Kristine; Vik, Torstein; Andersen, Guro Lillemoen & Lien, Espen (2015). Is cognition assessed appropriately in children with cerebral palsy?
 • Stadskleiv, Kristine & Berntsen, Torhild (2015). Oppfølgingsprogram for kognisjon – et verktøy for å kunne gi riktigere og bedre hjelp. CP bladet. ISSN 0801-4752. 1, s. 42–44.
 • Stadskleiv, Kristine; Schiørbeck, Helle; Seeland, Lisbeth & Lillehaug, Hilde Aven (2015). Assessing «non assessable» children – a case study .
 • Stadskleiv, Kristine (2015). Eksekutiv fungering hos barn som bruker hjulpet kommunikasjon; implikasjoner for tiltak.
 • Stadskleiv, Kristine (2015). Barn/unge med Cerebral Parese; med fokus på kognisjon.
 • Stadskleiv, Kristine (2015). Tilpasset undervisning: Sammenhenger mellom språk, kognisjon og bruk av ASK .
 • Tetzchner, Stephen von & Stadskleiv, Kristine (2015). Utvikling av hjulpet kommunikasjon og kommunikativ problemløsning hos barn som bruker kommunikasjonshjelpemidler.
 • Stadskleiv, Kristine (2014). Hjulpet kommunikasjon (ASK) og kognitiv utvikling.
 • Stadskleiv, Kristine (2014). Eksekutiv fungering hos barn med omfattende tale- og bevegelsesvansker.
 • Stadskleiv, Kristine (2014). Assessment of cognitive processes in aided communicators.
 • Stadskleiv, Kristine (2014). Utredning av kognitiv funksjon hos barn med omfattende tale- og bevegelsesvansker.
 • Stadskleiv, Kristine & Berntsen, Torhild (2014). Nordic assessment protocol for children with CP.
 • Stadskleiv, Kristine (2014). Alternative and augmentative communication for children; practial experiences.
 • Stadskleiv, Kristine (2014). Alternative and augmentative communication; concept and principles.
 • Stadskleiv, Kristine; Andersen, Guro Lillemoen & Hollung, Sandra Julsen (2020). Økt andel barn med cerebral parese som tilbys kognitiv utredning. Sluttrapport fra kvalitetsforbedringsprosjekt med bruk av data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Sykehuset i Vestfold. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. jan. 2020 10:16 - Sist endret 11. mars 2020 12:40

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter