Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ, og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Fakultetsstyrets rolle

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten. Dekanen leder styrets forhandlinger. Fakultetsdirektøren forbereder sakene som behandles, i samråd med dekanen.

Styret utøver sitt ansvar basert på vedtak i universitetsstyret, og innenfor de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder. Møter i fakultetsstyret er åpne, men styret kan vedta å lukke møtet i visse typer saker (f.eks. personalsaker), jfr. punkt 5 i UiOs forretningsorden for styringsorganer.

For mer utfyllende informasjon om styrets rolle vises det til følgende:

Styrets sammensetning 2022

Det sittende styret er valgt for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024.

Styrets sammensetning vil variere fra år til år i perioden for studentrepresentanter og midlertidig vitenskapelig ansattes representanter som velges for ett år av gangen.

For 2022 er sammensetningen av styret slik:

 

Rolle

Medlemmer Varamedlemmer
Dekanat
(2+1)
Rita Hvistendahl, professor
Dekan, Styreleder
 
  Melanie Kirmess, førsteamanuensis
Prodekan (studier)
 
  Erik Knain, professor
Prodekan (forskning, observatør)
 
 
Fast vit.
ansatte (2)
Veslemøy Rydland, professor, IPED

1. Lisbeth M. Brevik,       førsteamanuensis, ILS

2. Inga Bostad, professor, IPED

3. Jeffrey B. Hall,       førsteamanuensis, ILS

  Øistein Anmarkrud, professor, ISP
 
Midl. vit.
ansatte (1)
Terje Ulv Throndsen, stipendiat, ISP

1. Hilde Marie Madsøe Jacobsen,            stipendiat, ILS

2. Tony Tan, stipendiat, CEMO

 
Tekn./adm.
ansatte (1)
Torgeir Christiansen, senioringeniør, ILS

1.  Jan Dolonen, senioringeniør, IPED

2.  Elise Koppang Frøjd, rådgiver, Fakultetsadministrasjonen

3. Ariel Sevendal, rådgiver, Fakultetsadministrasjonen

 
Studenter (3)  

 

 

1. Alana Bergstrøm, ISP

2. Trym Vindenes Berger, IPED

 

 

 

Hannah Louise Rosenquist Lie, IPED

 

Livia Vinnes, ISP

 

Halfdan Knudsen Lille-Schulstad, ILS

 
 Eksterne (2)

Tanja Storsul, Direktør ved Institutt for samfunnsforskning

1. Are Turmo, Kompetansedirektør i Næringslivets handelsorganisasjon NHO

2. Tine Sophie Prøitz, Professor ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Sør-Øst Norge

 

Elaine Munthe, Professor og Senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning, Universitetet i Stavanger

Styrets sammensetning 2021

Styrets sammensetning 2020

Styrets sammensetning 2019

Styrets sammensetning 2018

Styrets sammensetning 2017

Publisert 4. jan. 2022 14:33 - Sist endra 24. mai 2022 08:44