Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ, og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Fakultetsstyrets rolle

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten. Dekanen leder styrets forhandlinger. Fakultetsdirektøren forbereder sakene som behandles, i samråd med dekanen.

Styret utøver sitt ansvar basert på vedtak i universitetsstyret, og innenfor de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder. Møter i fakultetsstyret er åpne, men styret kan vedta å lukke møtet i visse typer saker (f.eks. personalsaker), jfr. punkt 5 i UiOs forretningsorden for styringsorganer.

For mer utfyllende informasjon om styrets rolle vises det til fakultetets administrasjonsreglement og til normalreglene for fakulteter ved UiO (se lenker i høyre marg).

Styrets sammensetning 2020

Det sittende styret er valgt for perioden 1.1.2017 - 31.12.2020.

Styrets sammensetning vil variere fra år til år i perioden for studentrepresentanter og midlertidig vitenskapelig ansattes representanter som velges for ett år av gangen. For 2020 er sammensetningen av styret slik:

 

Rolle

Medlemmer Varamedlemmer
Dekanat
(2+1)
Sten Ludvigsen, professor
Dekan, Styreleder
 
  Helge Ivar Strømsø, professor
Prodekan (forskning og forskerutdanning)
 
  Jon Magne Vestøl, professor
Prodekan  (studier, observatør)
 
 
Fast vit.
ansatte (2)
Doris Jorde, professor, ILS

1. Lisbeth M. Brevik, førsteamanuensis, ILS

2. Kari-Anne Bottegaard Næss, førsteamanuensis, ISP

3. Steinar Theie, førsteamanuensis, ISP

  Peter Massen, professor, IPED
 
Midl. vit.
ansatte (1)

Silje Hokstad, stipendiat, ISP

1. Hilde Marie Madsø Jacobsen, Stipendiat ved ILS

2. Terje Ulv Throndsen, Stipendiat ved ISP

 
Tekn./adm.
ansatte (1)
Torgeir Christiansen, senioringeniør, ILS

1.  Kari-Anne Ulfsnes, rådgiver, IPED

2. Nicolai Mowinckel-Trysnes, seniorkonsulent, ILS

 
Studenter (3)  

 

 

 

1. Ruben Bredal,  ILS

2. Henrik Moen Wright, ISP

 

 

Terese Haugesten Fosser, ILS,

 

Mathias Nordnes, IPED

  Oskar Våle, ILS
 
 Eksterne (2)

Åse Kari Hansen Wagner, professor og leder for Lesesenteret, UiS

1. Tanja Storsul, direktør ved Institutt for samfunnsforskning

2. John Arve Eide, direktør for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune

 

Jan Sivert Jøsendal, Fylkesrådmann i Vestfold og Telemark

 

Publisert 24. sep. 2010 16:13 - Sist endra 26. aug. 2020 10:29