Styrets sammensetning i 2018

Det sittende styret er valgt for perioden 1.1.2017 - 31.12.2020. Styrets sammensertning vil variere fra år til år i perioden fordi studentrepresentanter og midlertidig vitenskapelig ansattes representanter velges for et år av gangen.

Styrets sammensetning 2018

 

 

Rolle

Medlemmer Varamedlemmer
Dekanat
(2+1)

Prof. Sten Ludvigsen
Dekan, Styreleder

 
 

Prof. Helge Ivar Strømsø
Prodekan (forskning og forskerutdanning)

 
 

Prof. Jon Magne Vestøl
Prodekan  (studier, observatør)

 
 
Fast vit.
ansatte (2)
Prof. Doris Jorde

1. Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik

2. Førsteamanuensis Kari-Anne Bottegaard Næss

3. Førsteamanuensis Steinar Theie

  Prof. Peter Maassen
 
Midl. vit.
ansatte (1)
Ellen Iren Brinchmann, post.doc.,ISP

1. Jannicke Karlsen, post.doc. , ISP

2. Nora Elise Hesby Mathé, stipendiat ,ILS

 
Tekn./adm.
ansatte (1)
Senioringeniør Torgeir Christiansen

1. Prosjektleder Hilde Marie Madsø Jacobsen

2. Rådgiver Kari-Anne Ulfsnes

3. Seniorkonsulent Nicolai Mowinckel-Trysnes

 
Studenter (3)  

 

 

1. Sven Tore Relling, ILS, PPU, deltid.

2.

 

  Ivar Bjørland, ILSIvar Bjørland, ILSIvar Bjørland, ILS, lektorprogrammet
  Hanne Teigum, BA, ISP
  Ruben Bredal, ILS, lektorprogrammet
 
 Eksterne (2)

Åse Kari Hansen Wagner, professor og leder for Lesesenteret, UiS

1. Tanja Storsul, direktør ved Institutt for samfunnsforskning

2. John Arve Eide, direktør for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune

 

Jan Sivert Jøsendal, utdanningsdirektør i Drammen commune

 

Publisert 8. jan. 2019 19:02 - Sist endra 8. jan. 2019 19:10