Styrets sammensetning 2019

Det sittende styret er valgt for perioden 1.1.2017 - 31.12.2020. Styrets sammensertning vil variere fra år til år i perioden for  student-representanter og midlertidig vitenskapelig ansattes representanter fordi disse velges for et år av gangen.

 

Rolle

Medlemmer Varamedlemmer
Dekanat
(2+1)
Sten Ludvigsen, professor
Dekan, Styreleder
 
  Ivar Strømsø, profesor
Prodekan (forskning og forskerutdanning)
 
  Jon Magne Vestøl, professor
Prodekan  (studier, observatør)
 
 
Fast vit.
ansatte (2)
Doris Jorde, professor, ILS

1. Lisbeth M. Brevik, førsteamanuensis, ILS

2. Kari-Anne Bottegaard Næss, førsteamanuensis, ISP

3. Steinar Theie, førsteamanuensis, ISP

  Peter Massen, professor, IPED
 
Midl. vit.
ansatte (1)

Silje Hokstad, Stipendiat ved ISP

1. Vanja Røkkum Jahnsen, Stipendiat ved ILS

2. Siri Steffensen Bratlie, Stipendiat ved ISP

 
Tekn./adm.
ansatte (1)
Torgeir Christiansen, senioringeniør , ILS

1.  Hilde Marie Madsø Jacobsen, prosjektleder, ILS

2.  Kari-Anne Ulfsnes, rådgiver, IPED

3. Nicolai Mowinckel-Trysnes, seniorkonsulent, ISP 

 
Studenter (3)  

 

 

 

1. Irja Løset Keskitalo, IPED

 

 

Ivar Bjørland, ILS, lektorprogrammet

 

Ruben Bredal, ILS

  Janne Gjestad, IPED
 
 Eksterne (2)

Åse Kari Hansen Wagner, professor og leder for Lesesenteret, UiS

1. Tanja Storsul, direktør ved Institutt for samfunnsforskning

2. John Arve Eide, direktør for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune

 

Jan Sivert Jøsendal, utdanningsdirektør i Drammen commune

 

Publisert 8. jan. 2020 18:26 - Sist endra 8. jan. 2020 18:26