Styrets sammensetning 2020

Det sittende styret er valgt for perioden 1.1.2017 - 31.12.2020. Styrets sammensertning vil variere fra år til år i perioden for studentrepresentanter og midlertidig vitenskapelig ansattes representanter fordi disse velges for et år av gangen.

 

Rolle

Medlemmer Varamedlemmer
Dekanat
(2+1)
Sten Ludvigsen, professor
Dekan, Styreleder
 
  Ivar Strømsø, profesor
Prodekan (forskning og forskerutdanning)
 
  Jon Magne Vestøl, professor
Prodekan  (studier, observatør)
 
 
Fast vit.
ansatte (2)
Doris Jorde, professor, ILS

1. Lisbeth M. Brevik, førsteamanuensis, ILS

2. Kari-Anne Bottegaard Næss, førsteamanuensis, ISP

3. Steinar Theie, førsteamanuensis, ISP

  Peter Massen, professor, IPED
 
Midl. vit.
ansatte (1)

Silje Hokstad, Stipendiat ved ISP

1. Hilde Marie Madsø Jacobsen, Stipendiat ved ILS

2. Terje Ulv Throndsen, Stipendiat ved ISP

 
Tekn./adm.
ansatte (1)
Torgeir Christiansen, senioringeniør , ILS

1.  Kari-Anne Ulfsnes, rådgiver, IPED

2. Nicolai Mowinckel-Trysnes, seniorkonsulent, ILS

 
Studenter (3)  

 

 

1. Ruben Bredal,  ILS

2. Henrik Moen Wright, ISP

 

 

Terese Haugesten Fosser, ILS

  Mathias Nordnes, IPED
  Oskar Våle, ILS
 
 Eksterne (2)

Åse Kari Hansen Wagner, professor og leder for Lesesenteret, UiS

1. Tanja Storsul, direktør ved Institutt for samfunnsforskning

2. John Arve Eide, direktør for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune

 

Jan Sivert Jøsendal, utdanningsdirektør i Drammen commune

 

Publisert 6. jan. 2021 09:19 - Sist endra 6. jan. 2021 09:20