Fakultetsstyret

Styrets sammensetning 2021

Det sittende styret er valgt for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024.

Styrets sammensetning vil variere fra år til år i perioden for studentrepresentanter og midlertidig vitenskapelig ansattes representanter som velges for ett år av gangen.

For 2021 er sammensetningen av styret slik:

 

Rolle

Medlemmer Varamedlemmer
Dekanat
(2+1)
Rita Hvistendahl, professor
Dekan, Styreleder
 
  Melanie Kirmess, førsteamanuensis
Prodekan (studier)
 
  Erik Knain, professor
Prodekan (forskning, observatør)
 
 
Fast vit.
ansatte (2)
Veslemøy Rydland, professor, IPED

1. Lisbeth M. Brevik,       førsteamanuensis, ILS

2. Inga Bostad, professor, IPED

3. Jeffrey B. Hall,       førsteamanuensis, ILS

  Øistein Anmarkrud, professor, ISP
 
Midl. vit.
ansatte (1)
Terje Ulv Throndsen, stipendiat, ISP

Hilde Marie Madsøe Jacobsen,            stipendiat, ILS

 
Tekn./adm.
ansatte (1)
Torgeir Christiansen, senioringeniør, ILS

1.  Jan Dolonen, senioringeniør, IPED

2.  Elise Koppang Frøjd, rådgiver, Fakultetsadministrasjonen

3. Ariel Sevendal, rådgiver, Fakultetsadministrasjonen

 
Studenter (3)  

 

 

1. Malene Folkvord, ISP

2. Karl Henrik Storhaug Reinås, IPED

 

 

 

Bergljot Busk Jonsdottir, IPED

 

Frida Rasmussen, ILS

 

Ruben Bredal, ILS

 
 Eksterne (2)

Tanja Storsul, Direktør ved Institutt for samfunnsforskning

1. Are Turmo, Kompetansedirektør i Næringslivets handelsorganisasjon NHO

2. Tine Sophie Prøitz, Professor ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Sør-Øst Norge

 

Elaine Munthe, Professor og Senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning, Universitetet i Stavanger

 

Publisert 24. sep. 2010 16:13 - Sist endra 4. jan. 2022 15:22