English version of this page

Tenester og verktøy

 • Bibliotek

  • Universitetsbiblioteket er det største forskingsbiblioteket i Noreg.
 • IT-tjenester

  • Passord, komme på nett, e-post, kalender, utskrift, program, samt IT-støtte til forsking og utdanning
 • Kunnskapsressurser

  • Tidsskrifta Acta Didactica og Pedagogisk profil, Kunnskapskanalen
 • Forskningsinfrastruktur
  • Fakultetet har fire enheter som støtter forskerne, i tillegg til ulike Infrastrukturprosjekter.
 • Trykk og kopi
  • Print av doktoravhandlinger, masteroppgaver, plakater, bannere, foldere og visittkort. Se produkter og priser.
 • Video for læring og formidling
  • LINK produserar video og medierike omgivnadar til forskingsformidling, undervisning, informasjon og allmennretta kommunikasjon.