Oppsett av minnepinne på macOS

Her er en kort veiledning i hvordan man klargjør minnepinnen for bruk med diktafon.

Sett inn minnepinnen i maskinen og start et nytt vindu i Finder. Velg Programmer, deretter Verktøy og Diskverktøy. Velg Slett fra menyen øverst i vinduet og påse at ExFat er valgt som format:

Maskiner med macOS har i utgangspunktet ikke støtte for kryptering av minnepinner. Det kreves derfor at man installerer et program til dette formålet. Universitetet i Oslo anbefaler programmet Cryptomator. Dette programmet er gratis og kan lastes ned fra nettsiden nedenfor:

https://cryptomator.org/

Trykk på den grønne knappen på nettsiden som heter Contiue, velg arkfanen Bank Transfer og deretter Proceed to Downloads:

Trykk på Download på nettsiden og start dmg-filen når den er ferdig nedlastet:

Trykk på Agree og trekk ikonet for Cryptomator over ikonet Applications:

Start programmet og trykk på plusstegnet nederst i vinduet og velg Create New Vault:

Velg deretter minnepinnen i venstre del av vinduet som dukker opp. Navnet på minnepinnen avhenger av hva som ble satt under formateringen øverst i denne veiledningen. I dette tilfellet har den fått navnet USB. Du må også angi et navn på arkivet i øverste felt (Arkiver som). Her har vi valgt Arkiv:

Velg et godt passord bare du kjenner. Hvis du glemmer dette passordet har vi ingen mulighet til å hente ut innholdet fra minnepinnen:

Til slutt må du legge inn passordet du nettopp valgte for å åpne krypteringen:

Publisert 22. mars 2019 09:29 - Sist endret 22. mars 2019 13:11