English version of this page

Utlån av diktafon

IT-tjenesten tilbyr diktafoner til utlån for våre egne studenter. Antallet er noe begrenset og per i dag har vi ingen løsning for forhåndsbooking. Det er derfor "førstemann til mølla"-prinsippet som gjelder.

IT-tjenesten bistår med tilrettelegging av utstyret ved behov, men det finnes også veiledninger for dette nedenfor. Sett av tid til å bli kjent med utstyret før bruk.

Siden disse diktafonene ikke støtter kryptering kan de kun benyttes til innsamling av data som ikke er fortrolig (grønne og gule data).

Forutsetning for utlån

  1. Plan for datainnsamling er ferdigstilt og godkjent.
  2. Din veileder har bekreftet lånerett for utstyret her:
    https://nettskjema.no/a/uv-veiledergodkjenning/
  3. Du har gjort deg kjent med datahåndtering ved UiO og fylt ut denne erklæringen:
    https://nettskjema.no/a/uv-studentutstyr/
  4. Kontakt IT på e-postadressen it-hjelp at uv.uio.no når punktene ovenfor er gjennomført.

Bruk av diktafon

Diktafonen har ingen intern lagringenhet, og det er derfor en forutsetning at MicroSD-kortet som følger med i esken er tilkoblet porten på siden av enheten. Diktafonen trenger også 2 AAA-baterier. Sjekk at det er tilstrekkelig strøm på enheten før opptaket begynner. Hvis det planlegges et lengre opptak anbefaler vi at man har med ekstra batterier. Les manualene nedenfor for mer informasjon om hvordan man bruker diktafonen:

Oppstartsguide til diktafonen

Manual til diktafonen

Kryptering av minnepinne

Den medfølgende minnepinnen skal benyttes som sikker lagring for opptakene. Det er viktig at denne settes opp riktig i forkant av opptaket. Følg veiledningen nedenfor:

Veiledning for Windows 10

Veiledning for macOS

Opptaket skal overføres til den krypterte minnepinnen med en gang det er ferdig. Til dette kan du bruke den medfølgende adapteren. Ta ut minnekortet (MicroSD) fra diktafonen og plasser det i adapteren. Sett deretter adapteren i maskinen, og flytt innholdet til minnepinnen.

Sikker sletting av MicroSD-minnekort

Etter at opptaket er overført til minnepinnen skal alle spor slettes fra minnekortet. Sikker sletting av minnekortet kan gjøres med SD Memory Card Formatter:

Veiledning for SD Card Formatter

Tap av utstyr / data på avveie

 

 

Publisert 21. mars 2019 14:57 - Sist endret 11. feb. 2021 14:15