Utlån av diktafon

IT-tjenesten tilbyr diktafoner til utlån for våre egne studenter. Antallet er noe begrenset og per i dag har vi ingen løsning for forhåndsbooking. Det er derfor "førstemann til mølla"-prinsippet som gjelder.

Vi bistår med tilrettelegging av utstyret, men det finnes også veiledninger for dette nedenfor. Sett av tid til å bli kjent med utstyret før bruk.

Siden disse diktafonene ikke støtter kryptering direkte kan de dessverre ikke benyttes i forbindelse med røde eller sorte data.

Forutsetning for utlån

Din veileder må bekrefte lånerett for utstyret her:
https://nettskjema.no/answer/uv-veiledergodkjenning.html

Du må selv fylle ut erklæringen nedenfor:
https://nettskjema.no/answer/uv-studentutstyr.html

Bruk av diktafon

Diktafonen har ingen intern lagringenhet, og det er derfor en forutsetning at MicroSD-kortet som følger med i esken er tilkoblet porten på siden av enheten. Diktafonen trenger også 2 AAA-baterier. Sjekk at det er tilstrekkelig strøm på enheten før opptaket begynner. Hvis det planlegges et lengre opptak anbefaler vi at man har med ekstra batterier. Les manualene nedenfor for mer informasjon om hvordan man bruker diktafonen:

Oppstartsguide til diktafonen

Manual til diktafonen

Kryptering av minnepinne

Den medfølgende minnepinnen skal benyttes som sikker lagring for opptakene. Det er viktig at denne settes opp riktig i forkant av opptaket. Følg veiledningen nedenfor:

Veiledning for Windows 10

Veiledning for macOS

Opptaket skal overføres til den krypterte minnepinnen med en gang det er ferdig. Til dette kan du bruke den medfølgende adapteren. Ta ut minnekortet (MicroSD) fra diktafonen og plasser det i adapteren. Sett deretter adapteren i maskinen, og flytt innholdet til minnepinnen.

Sikker sletting av MicroSD-minnekort

Etter at opptaket er overført til minnepinnen skal alle spor slettes fra minnekortet. Sikker sletting av minnekortet kan gjøres med SD Memory Card Formatter:

Veiledning for SD Card Formatter

Retningslinjer for personopplysninger

Det finnes egne retningslinjer for behandling av personopplysninger som studentene må følge når de skal skrive oppgaver ved Universitetet i Oslo. Alle studenter som skal gjøre opptak må gjøre seg kjent med disse bestemmelsene:
Personvern og oppgaveskriving

Studentene må også kjenne til reglene for klassifisering av data ved Universitetet i Oslo:
Klassifisering av data og informasjon

Denne klassifiseringen avgjør hvor du kan lagre dataene. Veiledningen nedenfor forklarer dette:
Lagringsguide

Fakultetet tilbyr nå egne lagringsområder for studenter som skal behandle sensitive opplysninger (røde data) i sine oppgaver. Ta kontakt med IT-tjenesten i Helga Engs hus for tilretteleging.

Tap av utstyr / data på avveie

Hvis du er så uheldig å miste eller ødelegge utstyret er det viktig å melde fra til IT-tjenesten så fort som mulig. Hvis sensitive data har kommet på avveie er det spesielt viktig at dette meldes inn med skjemaet nedenfor:

https://nettskjema.no/answer/avvik-personopplysninger.html

 

 

Publisert 21. mars 2019 14:57 - Sist endret 2. mai 2019 13:50