Kristinn Hegna

Førsteamanuensis - Institutt for pedagogikk
Bilde av Kristinn Hegna
English version of this page
Telefon +47-22840711
Rom 355
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Jeg er opptatt av hvordan ungdom lever sine liv i og utenfor utdanning, og hvordan deres oppvekst, erfaringer og identitet setter sitt preg på hvilke valg de gjør i utdanningsløpet, hvordan de ser seg selv i klasserommet, hvordan og hva de lærer og hvilke fremtidsplaner de har. I min forskning har jeg særlig studert ungdoms valg av utdanning ved avslutningen av ungdomsskolen og overganger i utdanningssystemet gjennom prosjektet Educational Pathways. I mitt nåværende prosjekt Safety-VET undersøker jeg hva som skal til for at ungdom som i utgangspunktet bærer risikofaktorer for frafall fra videregående – som lavt karaktersnitt fra ungdomsskolen – skal klare seg gjennom en yrkesfaglig utdanning på videregående skole. Generelt er jeg opptatt av ungdom og ungdomstid relatert til utvikling, identitet, sosial bakgrunn og utdanning; skolen som kontekst for unges liv og unges liv som kontekst for deres opplevelser i klasserom og undervisning.

Undervisning

 • PED 2450 Barne og ungdomskunnskap Vår 2015

Administrative oppgaver

 • Forskerutdanningskoordinator

Bakgrunn

 • 1994 – Cand.polit i sosiologi, hovedoppgave ved Senter for teknologi og menneskelige verdier, UiO
 • 1994 – forsker, UNGforsk
 • 1996- 2015 forsker, Gruppe for ungdomsforskning, NOVA
 • 2007 – Dr. polit i sosiologi, avhandling «Homo? Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning og identitet for selvmordsforsøk og rusmiddelbruk blant ungdom. En sosiologisk studie.»
 • 2015 – førsteamanuensis i pedagogisk sosiologi, IPED, UiO

Verv

 • 1995-2005 Norsk representant i Nordic Youth Research Advisory Group appointed by the Nordic Council of Ministers
 • 2008- Redaksjonen, Tidsskrift for ungdomsforskning (vitenskapelig tidsskrift, nivå 1)
 • Review for Acta Sociologica, Archives of General Psychiatry, Etnicities, Journal of Psychiatric Research, Journal of Research on Adolescence, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, Nordic Studies on Alcohol and Drugs, Sexualities, Sosiologi i dag, Sosiologisk Tidsskrift, Søkelys på arbeidslivet, Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, Young
 • 2015 Gjesteredaktør for Sosiologi i dag, temanummer om skole
Emneord: Pedagogikk, Moderne oppvekst, Barn og ungdoms utdanningsforløp, Identitet, Kjønn, Etnisitet, Seksualitet, Sosial ulikhet og utdanning, Yrkesfag, Overganger, Kvalitativ metodologi, Kvantitative utdanningsanalyser

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Reisel, Liza (ed.) (2015). Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78560-347-1.  300 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hegna, Kristinn (2017). Changing learner identities in the transition from education to training in VET.
 • Hegna, Kristinn (2017). Qualification and social inclusion in upper secondary VET.
 • Hegna, Kristinn (2017). Trajectories of identification in VET – from school to apprenticeship.
 • Huang, Lihong; Ødegård, Guro & Hegna, Kristinn (2017). Association between Online Political Discussion and Academic Achievement of Norwegian Adolescents.
 • Hegna, Kristinn (2016). (The lack of) Localised Cultures of Vocational Education? The case of Oslo.
 • Hegna, Kristinn (2016). (The lack of) localised cultures of Vocational Education? The case of Oslo.
 • Hegna, Kristinn (2016). Boklansering De Frafalne - bestilt kommentar .
 • Hegna, Kristinn (2016). Foreldres rolle i utdanningsvalg - Press og autonome valg som kontekst.
 • Hegna, Kristinn (2016). Hva kjennetegner ungdoms utdanningsvalg i Oslo? Valg av yrkesfag i en kunnskapsintensiv by.
 • Hegna, Kristinn (2016). Hva kjennetegner ungdoms utdanningsvalg i overgangen fra ungdomsskole til videregående? Utdanningsvalg, valg av yrkesfag og fullføring.
 • Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Eberhard, Verena (2016). Geschlechtersegregation im Bildungssystem – Welche Rolle spielt die Berufsbildung?. Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis.  ISSN 0341-4515.  2016(2), s 23- 27
 • Hegna, Kristinn (2015, 26. november). - Jeg blir forvirret og skremt. Stress knyttet til yrkesvalg . [Internett].  nrk.no.
 • Hegna, Kristinn (2015). Dagens ungdom - morgendagens studenter.
 • Hegna, Kristinn (2015, 11. mars). I foreldrenes fotspor . [Radio].  NRK radio P3.
 • Hegna, Kristinn (2015, 31. mars). Matt og Nazim var kjærester i 13 år, men Nazims foreldre aksepterte aldri at sønnen var homofil .  Dagbladet.
 • Hegna, Kristinn (2015). Parental pressure and free choice of education. Are minority youths’ parents more coercive? .
 • Hegna, Kristinn (2015, 20. februar). Stol på deg selv! .  Dagbladet.
 • Hegna, Kristinn (2015). Ungdom i vår tid - sykt seriøs?.
 • Hegna, Kristinn (2015). Unge voksnes utdanningsplaner i tilbakeblikk - etikk, longitudinelle studier og konstruksjon av narrativ.
 • Hegna, Kristinn & Bakken, Anders (2015). Mobbeprogrammene i norsk skole - et kritisk blikk på evalueringene . Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 22- 27
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2015). Parents' role in Young people's Educational Decision-making in the Context of Autonomous Choice and Individualisation .
 • Eriksen, Ingunn Marie; Hegna, Kristinn; Bakken, Anders & Lyng, Selma Therese (2014). Felles fokus: En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole .
 • Hartberg, Silje & Hegna, Kristinn (2014). Hør på meg. Ungdomsundersøkelsen i Stavanger 2013 .
 • Hartberg, Silje & Hegna, Kristinn (2014, 05. april). Slik påvirkes ungdoms selvbilde av sosiale medier . [Internett].  TV 2.
 • Hegna, Kristinn (2014, 02. september). 1 av 4 jenter på 10.trinn har depressive symptomer .  Aftenposten.
 • Hegna, Kristinn (2014, 25. september). Flink Pike. Debatt. EKKO - et aktuelt samfunnsmagasin . [Radio].  NRK Radio, P2.
 • Hegna, Kristinn (2014, 25. august). Flinke piker, skoletapergutter . [Internett].  forskning.no.
 • Hegna, Kristinn (2014, 18. september). Generasjon prestasjon .  VG HELG.
 • Hegna, Kristinn (2014, 29. april). Journalist forvandlet med retusjering: Skjønnhetsideal på 1-2-3 . [Internett].  min mote.
 • Hegna, Kristinn (2014). Motgang og ressurser i unges vei til fullføring. Foreløpige analyser av fortellinger fra ungdom i yrkesfag.
 • Hegna, Kristinn (2014). Processes of success Among Students in gender Segregated VET - Qualification and Social Inclusion .
 • Hegna, Kristinn (2014, 04. juni). Stadig flere jenter har dårlig selvbilde . [Internett].  dittOslo.
 • Hegna, Kristinn (2014, 12. mai). Sydenferiepress .  Bergens Tidende.
 • Hegna, Kristinn (2014). Ungdom og psykisk helse.
 • Hegna, Kristinn (2014, 05. april). Ungdom og selvbilde . [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Hegna, Kristinn (2014, 12. september). #vgdigitaleliv: Derfor kan Facebook gi deg en selvtillit-boost! . [Internett].  VG Forbruker.
 • Hegna, Kristinn & Alsaker, Line (2014, 18. juni). Onsdagsgjesten: Kristinn Hegna. EKKO . [Radio].  NRK Radio, P2.
 • Hegna, Kristinn; Bakken, Anders & Andersen, Patrick Lie (2014). Forsøk på voksenopplæring. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hegna, Kristinn & Hartberg, Silje (2014, 10. mars). Jenter har dårligere selvbilde enn før. Intervju. Dagens medisin . [Internett].  Dagens medisin.
 • Hegna, Kristinn & Shammas, Victor Lund (2014). Erfaringer med kjønnssegregert yrkesutdanning - konsekvenser for skolemiljø og gjennomføring? En foreløpig analyse av jenter i jenteklasser.
 • Imdorf, Christian; Eberhard, Verena; Hegna, Kristinn & Doray, Pierre (2014). Vocational and Academic Effects on Gender Segregation in VET - a Three Country Comparison, Germany, Norway and Canada .
 • Plassen, Pål & Hegna, Kristinn (2014, 30. april). Ungdommen nå til dags. NRK Norgesglasset . [Radio].  NRK.
 • Smette, Ingrid; Hegna, Kristinn & Lyng, Selma Therese (2014). Introduksjon. Temanummer Skole . Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  44(4), s 5- 9
 • Gilje, Øystein & Hegna, Kristinn (2013). Learning trajectories in the high-rise suburbs of Oslo; Diversity, Identity and educational aspirations in transition.
 • Hegna, Kristinn (2013). Changes in Educational Aspirations during Educational Choice and the Transition to Post-Compulsory Schooling. A Three-Wave Longitudinal Study of Oslo Youth.
 • Hegna, Kristinn (2013). Kjønnsforskjeller i utdanningsvalg og kjønnsstereotypiske yrkesaspirasjoner blant ungdom.
 • Hegna, Kristinn (2013). Ungdom; skole, utdanning og psykisk helse.
 • Hegna, Kristinn (2013, 13. september). Videregående skole: Tøff overgang for minoritetselever.  Tidsskriftet Velferd, nr. 5/2013.
 • Hegna, Kristinn & Meek, Tore (2013, 10. mai). Intervju med Kristinn Hegna om sosialisering av ungdom. [TV].  NTB, Scanpix, NDLA Nasjonal digital læringsarena.
 • Hyggen, Christer; Sletten, Mira Åboen; Hegna, Kristinn & Frøyland, Lars Roar (2013). "Sykt" bra ungdom!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ødegård, Guro; Hegna, Kristinn & Strandbu, Åse (2013). En flink og seriøs generasjon . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hegna, Kristinn (2012). Ungdom med innvandringsbakgrunn i Oslo – integrering og tilhørighet .
 • Hegna, Kristinn (2012, 16. mai). Ungdom, valg av utdanning og yrke. Innslag. Radiofront. NRK P2. [Radio].  NRK P2.
 • Hegna, Kristinn (2012). Å velge utdanning med hode, hjerte eller ryggmarg... Ungdoms kjønnstradisjonelle utdanningsvalg i videregående utdanning .
 • Hegna, Kristinn (2011). Minority youth in upper secondary VET – a choice of heart or of necessity?.
 • Hegna, Kristinn (2011). Minority youths’ ideas about their future in education. Educational aspirations in the transition to upper secondary education.
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2010). Educational horizons: The role of agency, class and gender in the choice of upper secondary education.
 • Bakken, Anders; Borg, Elin; Hegna, Kristinn & Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Hegna, Kristinn (2007). Coming out, coming into what? Identification and risks in the coming out story of a Norwegian late adolescent gay man.
 • Hegna, Kristinn (2007). Homo? Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning og identitet for selvmordsforsøk og rusmiddelbruk blant ungdom. En sosiologisk studie.
 • Hegna, Kristinn & Larsen, Camilla Jordheim (2007). Same-sex experience and attraction among young people in Norway - numbers and narratives.
 • Hegna, Kristinn (2005). "Likestillingsprosjektets" barn. Endringer i kjønnsforskjeller blant ungdom fra 1992 til 2002.
 • Pape, Hilde; Hegna, Kristinn; Storvoll, Elisabet & Krange, Olve (2005). Fremmer drikkepress?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hegna, Kristinn (2004). Same-sex and other-sex sexual experiences among Norwegian adolescents. – Experimentation, heterosexual scripts and sexual orientation.
 • Hegna, Kristinn (2003). Same-sex and other-sex sexual experiences among Norwegian adolescents. - Experimentation, heterosexual scripts and sexual orientation.
 • Hegna, Kristinn & Pedersen, Willy (2002). Sex for overlevelse eller skyggebilder av kjærlighet.
 • Hegna, Kristinn & Pedersen, Willy (2002). Sex for overlevelse eller skyggebilder av kjærlighet. Ungdom under 18 år som selger seksuelle tjenester.
 • Kristiansen, Hans Wiggo; Hegna, Kristinn & Moseng, Bera (1999). Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn.
 • Hegna, Kristinn & Helland, Håvard (1998). Ung i Bergen. Om skoletilpasning og problematferd i videregående skole.
 • Hegna, Kristinn & Vestel, Viggo Jan (1997). Med ungdom i sentrum. Om trivsel, rusmidler og sentrumsbruk blant ungdom i Bergen.
 • Vestel, Viggo Jan; Moshuus, Geir & Hegna, Kristinn (1997). Ung i Bodø. Fritidsaktiviteter, rusmiddelbruk og problematferd blant ungdom i Bodø i 1996.
 • Hegna, Kristinn (1995). Lykkelige byer. Diskurs og ideologi i diskusjonen om boligforholdene i Kristiania i 1910-1920.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. feb. 2015 12:01 - Sist endret 31. jan. 2017 10:50

Forskergrupper