Kontakt oss

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • studietilbud
 • studieveiledning
 • skoleeksamen

UV-studieinfo
Åpningstider: kl.11.00 - 15.00
Telefon: 22 84 44 45
E-post: uv-studieinfo@uv.uio.no

Opptak og semesteravgift

 • opptak til grunnstudier og studiekompetanse
 • delstudier i utlandet
 • internasjonale studenter
 • semesteravgift og semesterregistrering

Knutepunktet
Åpningstider: 10.00 - 15.00
Telefon: 22 85 78 44
 

Masterprogrammet Assessment and Evaluation

 • oppbygging
 • emner
 • eksamen
 • praksis

Administrasjon CEMO

E-post: studentinfo@cemo.uio.no  

Ekspedisjon
Telefonen er betjent fra 09.00 til 15.00 (lunsj 12.00-12.30).
Telefon: 22 84 47 08

Forskerutdanning

Administrativt studieteam forskning og internasjonalisering:

E-post: postmottak@cemo.uio.no

Ekspedisjon
Telefonen er betjent fra 09.00 til 15.00 (lunsj 12.00-12.30).
Telefon: 22 85 41 44